Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Välkomnar Jan Björklund till högskolepolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 17:57 CEST

Idag presenterade Fredrik Reinfeldt sin regering, i denna presentation stod det klart att Jan Björklund är kvar som utbildningsminister. Samtidigt meddelar man att uppdraget kommer att utökas och då inkludera även forskning och högre utbildning. Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) passar därför på att gratulera Jan Björklund till sitt nya uppdrag.

- Att ha en översyn hela vägen från förskola till forskning kan komma att bli positiv och vi hoppas det bästa under de kommande fyra åren. Men det är en stor uppgift att utöka ministerpostens ansvar när högskolevärlden är under förändring, säger Marcus Pallvid, Vice Ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.).

Förändringarna och behovet av satsningar inom området är enormt inte minst inom humaniora och samhällsvetenskapsområdet vilket är det område riksorganisationen i stort verkar inom. I dag är svensk grundutbildning underfinansierad och det behövs ett stort kapital för att öka utbildningarnas kvalité. Exemplen är många men behovet att studenterna skall komma i kontakt med näringslivet under sin studietid är stor. - Underfinansieringen har bland annat lett till få undervisningstimmar, sämre handledning vilket gjort att kvalitén sjunkt och man inte har möjlighet att göra de nödvändiga satsningar som eftersöks, säger Marcus Pallvid, Vice Ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.).

Riksorganisationen gratulerar utbildningsminsitern Jan Björklund men även Nyamko Sabuni till posten som biträdande utbildningsminister.

För mer information kontakta:

Marcus Pallvid
Vice Ordförande
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
0736-440829
viceordf@sero.nu

www.sero.nu

Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation 
för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett 
nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.