Adven Sweden AB

Vällingbysinglar paras ihop med förnybar geoenergi

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 09:33 CEST

De tre fastigheterna Singeln 1, 14 och 15 i Vinsta i Vällingby konverterar nu till förnybara geoenergileveranser från Adven. Fastigheterna omfattar sammanlagt cirka 30 000 kvadratmeter och fastighetsägaren är Ekenman Fastigheter AB. Singeln–fastigheterna används för såväl kontor som skola och hotell. Området Vinsta i Vällingby ligger i direkt anslutning till kommande Förbifart Stockholm.

– Det här är en stor affär i ett område som är på uppåtgående i Stockholmsregionen. Bland annat tack vare det strategiska läget vid Förbifart Stockholm så tror vi att det här är ett område som kommer att öka i attraktivitet och även stärka vår affär i Stockholmsområdet., säger Jonas Häggqvist.

Adven levererar värme och kyla till ett 20-tal större fastigheter i Stockholmsregionen, bland annat ett flertal kontorsfastigheter i Kista som omfattar mer än 100 000 kvadratmeter.

– Vi ser en ökad efterfrågan på en lokal energiförsörjning och att flera av de stora fastighetsägarna känner en frustration över att det finns få alternativ på värmemarknaden. Vår lösning är ett förnybart alternativ som också innebär att vi har vår egen personal direkt på plats för att säkra att allt fungerar som det ska, säger Jonas Häggqvist.

– Genom att Adven investerar i anläggningen och samtidigt sänker våra kostnader för uppvärmning kommer kapital att frigöras som kan investeras i vår kärnverksamhet, hyresgästerna, säger Patrick Ekenman, ansvarig Ekeman Fastigheter.

Om Adven

Adven är en finsk-svensk energikoncern specialiserade på geoenergi inom värme och kyla och är Sveriges ledande energibolag inom alternativ energi. Adven ägs av EQT.

Om Ekenman

Ekenman Fastighet AB är ett privat fastighetsbolag som verkat i Vinsta i mer än 14 år. De förvaltar aktivt och tillser att deras hyresgäster alltid får ut maximalt av sina lokaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adven Sweden AB

Jonas Häggqvist, VD, tfn +46 70 53 170 17

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se