Kodamera AB

Välmående kommer i första hand hos Kodamera

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 08:12 CET

Idag består Kodameras fasta arbetsstyrka av 18 personer, en siffra som vuxit i takt med att allt fler och större kunder hittat till byrån. Varje år tar man också emot cirka tre till fyra praktikanter inom olika inriktningar, som sedan slussas in i något av de två arbetsteam som Kodamera består av till vardags.

En viktig del är också det mentorskap som finns.

– Det är ganska mycket att sätta sig in i och lära sig, men det ska alltid finnas någon att fråga. Jag eller någon annan brukar också ansvara för de “mjukare” sakerna: till exempel berätta om vad vi tycker är viktigt och varför, vilka rutiner vi har, vad vi gör tillsammans och vad man kan förvänta sig, säger Jonas Sahlin, som samtidigt tror att det är ofta enkla grejerna som bygger den riktiga gemenskapen.

– Sånt som att det spelas en del Fifa eller pingis, att vi äter lunch tillsammans och har fikaraster varje dag där vi sitter ner och tjôtar i en kvart. Det kan låta som en bagatell, men jag tror att sånt uppskattas och är viktigt för att kunna lära känna varandra bra.

Kodamera använder sig av olika verktyg för att säkerställa att de anställda trivs och mår bra. Man håller bland annat regelbundna samtal såväl individuellt som i grupp, genomför medarbetarenkäter varannan vecka samt gör återblickar för att ge och få feedback.

En ambitiös och ödmjuk arbetsplats

Vilken typ av människor är det då som jobbar på Kodamera? Enligt Jonas Sahlin är det svårt att sätta exakta ord på det, men han återkommer ofta till termer som “ödmjukhet”, “tillit” och “ambitioner”.

– Vi litar på varandra här. Det är ingen kontrollerande kultur, utan snarare motsatsen: vi har mycket frihet, öppenhet och förtroende. I grund och botten handlar det om vår människosyn där vi utgår ifrån att alla vill väl och vill göra sitt bästa.

Att bli fler innebär samtidigt utmaningar. De gemensamma värderingarna måste finnas, något man inte alltid märker förrän efter rekryteringen gjorts. Men i Kodameras fall har den biten för det allra mesta fungerat bra, vilket såklart också bidrar till att man vill fortsätta expandera och anställa fler nya medarbetare redan i år.