Svenska kyrkan

Välsignelseakt får godkänt av utskottet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 15:00 CEST

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se

Säg ja till Kyrkostyrelsens förslag om att införa en välsignelseakt för ingånget partnerskap. Det skriver Gudstjänstutskottet i sitt betänkande efter Kyrkomötets första session i Uppsala i slutet av september. Kyrkomötet återsamlas till sin andra session den 25-28 oktober.

De 107 motioner och tio skrivelser som Kyrkomötet ska besluta om är nu behandlade i respektive utskott. Utskottsbetänkandena kan läsas på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Gudstjänstutskottet som behandlat Kyrkostyrelsens skrivelse om samlevnadsfrågor – där det bland annat föreslås att en välsignelseakt för ingånget partnerskap ska tas fram – bejakar förslaget.

Utskottet poängterar att det förslag Kyrkostyrelsen presenterar innebär välsignelse över ingånget partnerskap, inte vigsel och inte äktenskap. För tydlighetens skull föreslår utskottet att begreppet ingånget partnerskap ersätts med registrerat partnerskap. Utskottet konstaterar:

”En ordning för välsignelse över ingånget partnerskap finns idag genom biskoparnas Pastorala råd angående förbön för dem som ingått partnerskap, utgivna 1994 och reviderade 1999. Dessa råd har förändrats så till vida att förbönen, som till att börja med ansågs höra hemma inom den enskilda själavården, i den reviderade versionen fått en mer offentlig inramning. Utskottet konstaterar att en ordning alltså redan finns, men att den inte har utfärdats av Kyrkostyrelse eller Kyrkomöte.” Utskottet menar att det nu är tid för Kyrkomötet att bekräfta det biskoparna beslutade för mer än tio år sedan.

Bland de övriga betänkandena finns förslag till att utreda möjligheten att Svenska kyrkan inrättar egen bankrörelse, att godkänna en översättning av Jona bok till teckenspråk och att utreda vad Svenska kyrkan kan göra för att bidra till att förebygga självmord.