Transportföretagen

Vänder konjunkturen nu?

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:42 CET

Det senaste året har kännetecknats av stor tillförsikt och positiva tillväxttal hos företagen inom transportnäringen, men årets första konjunkturmätare –
TransportIndikatorn – visar på en kraftig minskning i transportföretagens optimism.

– Våra medlemsföretag brukar tidigt känna av förändringar i konjunkturen. Det är mycket möjligt att vi redan har sett toppen av högkonjunkturen för den här gången, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen.

Den minskade optimismen inför framtiden gäller inte bara för det egna företaget utan även för transportnäringen i stort. Knappt 45 procent tror att deras omsättning kommer att öka framöver och redan idag är det färre företag som ökat sin omsättning under de senaste tre månaderna jämfört med tidigare mätningar.

Samtidigt finns det positiva tecken när det gäller sysselsättningen i transportföretagen. Det kan verka lite paradoxalt att företagen vill nyanställa trots att de inte förväntar sig ökad omsättning.

– Det är möjligt att företagen har klarat att leverera enligt orderböckerna och prestera goda resultat så mycket de har kunnat med den befintliga personalstyrkan, men att man ser ett behov av mer arbetskraft för att kunna upprätthålla och eventuellt öka omsättningen ytterligare, förklarar Peter Jeppsson. Det kan helt enkelt finnas en viss fördröjning mellan den ökade omsättningen och dess effekter på sysselsättningen hos transportföretagen.

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade företagen tror att antalet anställda kommer att öka under de kommande tre månaderna – både i det egna företaget och i branschen i stort. Endast 9 procent tror att den egna personalstyrkan kommer att minska. Sedan mätningarna påbörjades i juli förra året har företagen inom transportnäringen aldrig haft så höga förväntningar på sysselsättningen som redovisas i denna mätning.


Ytterligare frågor kring TransportIndikatorn besvaras av Peter Jeppsson, 0730-4471 01.

TransportIndikatorn bifogas. Pressmeddelandet och TransportIndikatorn finns även att ladda hem från www.transportgruppen.se