Luleå Näringsliv

Vändning för IT-branschen i Luleå

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 15:36 CET

IT-företagen i Sverige har långsiktigt behov av mer personal. En enkät visar att IT-branschen i Luleå har anställt ca 150 personer bara det senaste året. Just nu söker IT-branschen drygt 40 nya anställda, och på 2-3 års sikt behöver nästan 400 personer anställas.Detta är mycket positivt, med tanke på förra årets finanskris och uppsägningar av ca 75 personer fler än året innan. Förra året anställdes nästan lika många som åren före, antalet lediga jobb är upp 34%, och framtidstron är nu 10% högre än för två år sedan.

Orsaken till denna fina utveckling är en stadig tillväxt hos kontoren och de lokalt ägda företagen med 20-60 anställda, samt flera nystartade företag i början av sin utveckling. IT-branschen i Luleå har klart kommit ifrån beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare och kontor.

EU-kommissionen vill att Europa ska bli världsledande inom IT och satsar hårt på IT-forskning (källa: IT&Telekomföretagen). Sverige är bäst i världen på IT-infrastruktur och dess användning (källa: Connectivity Scorecard 2010). Företagen inom InternetBay är optimistiska, och har kraftigt ökat sin exportförsäljning. Luleå har Europas lägsta elpriser vilket leder till stort internationellt intresse för etableringar av datacenter. Metria och företagen inom IT-infrastruktur växer kraftigt. Compodium vann Sjukvårdens IT-pris för sitt videokommunikationssystem. Pizza.nu har på kort tid fått 440 kunder och en stor omsättning.

I Luleå finns en hög IT-kompetens vilket under åren har skapat bland annat världens första GSM-telefon, mjukvaru-GPS samt mycket nätverksteknik för Internet och mobila system. Invest in Sweden Agency räknar Luleå-regionen som en av de fyra viktigaste IT-regionerna i Sverige. LTU, Landstinget och kommuner nysatsar på eHealth Innovation Centre, och samtliga LTUs IT-innovationscentrum stärker sina internationella positioner. Ericsson Research i Luleå driver det globala ”Ericsson Labs”, där vem som helst kan hitta fiffiga byggstenar till framtidens smarta mobiltjänster.

Analysföretaget IDC ser 2010 en tillväxt på 1,8% för IT branschen i Sverige - och 2011 förväntas tillväxten ta fart i nästan samma takt som under de goda åren innan krisen. Ovanstående siffror visar att IT-branschen i Luleå ligger ett år före övriga landet i att åter ha en god tillväxt. Den s.k. D7-gruppens ambition är att vart sjunde år dubbla antalet arbetstillfällen inom IT i Luleå.

All denna utveckling skapar behov av fler kontorsmöjligheter. Den nya byggnaden Aurorum Gateway  ska möjliggöra en fördubbling av antalet arbetsplatser på Aurorum Science Park, redan till 2013. Universitetet satsar på att kraftsamla IT-forskning och utbildning i en större institution.

IT-branschen rekryterar i hög grad via informella kontakter. Jobbsajter och spontan­ansökningar är lika viktiga som traditionell annonsering. Därför bör den som söker IT-jobb själv ta initiativ och söka upp de IT-företag som verkar intressanta. Företagen har hittills i hög grad har kunnat rekrytera hemvändare och vissa år även uppsagda, vilket har gjort att nyutexaminerade ofta har hittat sitt första jobb på annan ort för att sedan komma tillbaks efter något år. IT-branschen jobbar aktivt för att skapa fler möjligheter för studerande att komma i kontakt med företagen, vilket ofta leder till anställningar.

Efterfrågan på kvalificerad IT-kompetens har ökat, samtidigt som enklare IT-uppdrag oftare läggs ut till låglöneländer i Östeuropa och Asien. Företagen efterfrågar särskilt civilingenjörer inom data/elektronik, systemvetare, dataingenjörer och GIS-utbildade. Det är därför viktigt att skaffa sig en bra utbildning nu!