Vänersborgs kommun

Vänersborg bäst på delaktighet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:47 CEST

- Vi vet att vi är duktiga på äldrevård i Vänersborgs kommun. Det märks bland annat genom att vi får högst betyg i delaktighet.

Det säger Ann-Sofie Borg Sjögren, biträdande äldreomsorgschef, om kommunens resultat i den senaste versionen av Äldreguiden.

I flera enkäter har Vänersborgs kommun mätt hur nöjda vårdtagarna är med äldreomsorgen. Den senaste mätningen visade att hela 98 procent var nöjda med bemötandet.

Även Socialstyrelsen gör mätningar. I dag uppdateras Äldreguiden, där man försöker mäta kvaliteten på olika boenden i landets samtliga kommuner.

- Det är värdefull information både för oss och för brukarna. Men i Vänersborg arbetar vi mycket förebyggande och tyvärr mäts inte det så mycket i Äldreguiden, kommenterar Borg Sjögren.

Det finns några punkter som är värda att kommenteras.

  • Delaktighet - Vänersborgs kommun får högsta betyg.

- Det finns stora möjligheter att påverka hur vården utformas. Vi gör en överenskommelse med varje vårdtagare.

  • Information - Vänersborg hamnar också i topp.

- Vi har arbetat mycket med hemsidan, uppsökande verksamhet och enkäter. Dessutom bjuder vi varje år in alla 80-åringar i kommunen och berättar vad vi kan erbjuda.

  • Närståendestöd - Vänersborg får lägsta betyg.

- Socialstyrelsen mäter hur många som får avlösning i hemmet och det är lågt. Vi arbetar förebyggande i stället, bland annat genom dagverksamhet. Vi anser att det är en bättre form av avlastning, där man blir aktiverad, träffar människor i ett socialt sammanhang och äter tillsammans.

  • Uppföljning - även där får Vänersborg lägsta betyg

- Det ser tyvärr ut som att vi har missförstått anvisningarna och lämnat in siffror som inte går att jämföra. Våra beslut följs upp vartannat år och det är det normala, säger Borg Sjögren.

Det finns dock möjlighet att komplettera de två sistnämnda punkterna för att få en mer rättvisande bild, något som Vänersborgs kommun självfallet tänker göra.

Äldreguiden finns att studera på:

www.socialstyrelsen.se/aldreguiden

Mer information:

Äldreomsorgschef Gunnar Erlandsson 0521-27 13 17

Bitr äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg Sjögren, 0521-27 13 21