Stockholms Läns Landsting

Vänsterkrav: 100 miljoner mer till psykiatrin (v)

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:17 CET

I den budget som Vänsterpartiet i landstinget presenterar i dag är den röda tråden en uttalad satsning på utsatta grupper och deras behov.

Den borgerliga alliansen lovade inför valet stora satsningar för att förbättra psykiatrin. Av dessa löften blev det ingenting. Istället föreslås nya organisationsöversyner och utredningar.

- Suicid är den vanligaste dödsorsaken inom psykiatrin. Omkring tio procent av människor med bordeline-personlighetsstörning dör till följd av självmord. Vi lyfter nu kravet att en nollvision införs när det gäller självmord. Dessutom öronmärker vi 70 miljoner av vårdgarantipengarna för psykiskt sjuka och missbrukare, säger Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd.

Satsningen på psykiatri och missbruk innehåller även:

· Fler vårdplatser och mindre vårdenheter inom akut- och slutenvården

· Särskilda avgiftningsplatser för kvinnor

· Särskild mottagning för de som missbrukar anabola steroider

· Sprutbytesverksamhet med Stockholms stad

· Bättre stöd till anhöriga – både vuxna och barn

· Socialpsykiatrisk forskning med genusperspektiv

Vänsterpartiet tillför också barnsjukvården 30 miljoner utöver det borgerliga förslaget. Pengarna ska främst användas till satsningar på vården av kroniskt sjuka barn, neuropsykiatriska utredningar samt förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin.

Också när det gäller folkhälsoarbetet förespråkar Vänsterpartiet ett större anslag. Ytterligare 13 miljoner ska läggas på olika typer av förebyggande insatser.

- Mest akut är kanske barnfetman och den tickande diabetesbomben. Tusentals barn och ungdomar i länet är i riskzonen för att utveckla typ2diabetes, säger Birgitta Sevefjord.

Budgeten kan beställas av ingrid.falk@politik.sll.se

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v), landstingsråd

Tel. 070 - 737 41 17