Vänsterpartiet

Vänstern och Hyresgästerna diskuterar bostadspolitik

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 16:01 CEST

Vid en träff idag mellan representanter för Hyresgästföreningen och
vänsterpartiets riksdagsgrupp diskuterades bland annat vänsterpartiets
bostadspolitik och den motion om de långsiktiga villkoren för
bostadsproduktionen som partiet lagt till riksdagen under hösten.

I motionen pekas det på de effekter den offentliga sektorns kraftiga
neddragning av stödet till bostadsproduktionen under 90-talet och
övergången till låg inflation men ändå förhållandevis hög realränta har
fått för nyproduktionen av bostäder, för underhållet av det redan byggda
och för den sociala bostadspolitiken.

De närmaste årens renoveringsbehov gör att renoveringstakten behöver
tredubblas. För att tydliggöra behoven av både nyproduktionen och
ombyggnationen av bostäder vill vänsterpartiet att riksdagen sätte upp
tydliga mål för detta: att 30 000- 40 000 lägenheter – varav hälften
hyresrätter - per år bör byggas och att cirka 60 000 lägenheter i
flerbostadshus bör renoveras under en tioårsperiod.

Stödet för ombyggnation av flerbostadshus har också diskuterats under
dagens möte. Det består idag av ett räntebidrag på 30 procent av
räntekostnaden utifrån en fastställd högsta bidragsgrundande
produktionskostnad och har legat fast sedan 1993. Dessutom finns en
kraftig begränsning för vilka renoveringsåtgärder som kan komma ifråga
för att få stöd. Vänsterpartiet vill i sin motion att stödet bör
förstärkas och att möjligheten till omvandling av räntebidraget till ett
investeringsstöd för hyresrätt utreds. Stöden bör villkoras med tydliga
miljökrav och att hyrorna förhandlas i förväg.

För vidare information:

Lars Bäckström, gruppledare för Vänsterpartiets riksdagsgrupp,
070-523 98 80

Owe Hellberg, ledamot av riksdagens bostadsutskott (v),
070-533 42 01

Sten Lundström, suppleant i riksdagens bostadsutskott (v), 070-343 96 84