Vänsterpartiet

Vänsterpartiet accepterar huvuddragen i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2003 22:10 CEST

Vänsterpartiets partistyrelse har idag accepterat huvuddragen i budgeten för 2004 men vill fortsätta samtala om texterna. Bland annat när det gäller återställandet av nivån i sjukförsäkringen och det gäller även vårdgarantin. För vänsterpartiets gäller att sjukersättningen återställs senast 1:a januari 2005. En gemensam arbetsgrupp bör skyndsamt ta fram ett förslag till hur det ska genomföras.

Positivt är att statsbidragen till kommuner och landsting permanentas och höjs med 400 miljoner kronor.

Kriminalvården får 150 miljoner extra och rättshjälpen utökas med 100 miljoner, krav som drivits av vänsterpartiet och socialdemokraterna gemensamt.

Vinova, en forskningsstiftelse, får 100 miljoner för
produktionsanknuten forsknings- och produktutveckling inom
mikroelektronik – IT. En satsning som är regionalt spridd och som ingår i vänsterpartiets 15 punkter för fler jobb.

Stödet till kollektivtrafik i glesbygd utökas med 10 miljoner.
 
För mer information ring
Ingrid Burman 0703 43 95 87 eller Pernilla Zethraeus 0703 25 49 74