Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Avskaffa expertskatten

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 16:34 CET

Idag har Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) lämnat sin utvärdering av den s k expertskatten.

Den specialbeskattning som kallas expertskatt infördes 2001. Syftet var att hjälpa svenska företag att rekrytera nyckelpersoner till Sverige. Den som får expertskatt får en skattelättnad under högst tre år i form av att en fjärdedel av lönen undantas från beskattning.

- Vänsterpartiet var redan från början kritiska mot expertskatten. Vi vill inte ha ett skattesystem där man har speciella regler för speciella människor. Sådana avsteg från en likformig beskattning undergräver bara förtroendet och ger upphov till gränsdragningsproblem. Det har också visat sig att reglerna har upplevts som otydliga. Det har i vissa fall varit svårigheter i bedömningen av vilka som tillhör den personkrets som kan få skattenedsättning, säger Marie Engström, vänsterpartiets representant i riksdagens skatteutskott.

Av ITPS intervjuer med 305 experter som fått expertskatt och 306 företag drar institutet slutsatsen att expertskatten inte har haft någon direkt påverkan på besluten att flytta till Sverige. Andra faktorer har vägt tyngre.

- Utvärderingen visar alltså att man inte har nått den önskade effekten, och därmed kan inte skatten anses motiverad, säger Marie Engström.

Endast ungefär häften av ansökningarna beviljades. Under åren 2001-2005 ansökte sammanlagt 3 144 personer om expertskatt. Den särskilda Forskarskattenämnden biföll ansökan i 1 576 fall och avslog i 1 299 fall.

- Förutom de andra nackdelarna skapas här också ett omfattande administrativt arbete i Forskarskattenämnden, säger Marie Engström. Expertskatten bör snarast avskaffas!

Mer information: Marie Engström, tel. 070-645 27 92