Vänsterpartiet

Vänsterpartiet begär debatt om banunderhållet inför vintern

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 16:28 CET

Vänsterpartiet har idag begärt en aktuell debatt om det kraftigt sänkta banunderhållet.

Detta mot bakgrund av det tågkaos som drabbade tusentals resenärer i början av 2010 och att den nya vinter som nu stundar.

 Begäran återges nedan.

Stockholm den 16 november 2010

Till Talmannen

Begäran om aktuell debatt m.a.a. försämrat banunderhåll

Med anledning av det kraftigt sänkta banunderhållet inom järnvägstrafiken och de risker det medför för tågtrafiken, begär Vänsterpartiet en aktuell debatt om detta.

Trafikverket har i en skrivelse till Näringsdepartementet (TRV2010/26674A) redogjort för konsekvenserna av regeringens beslut om att sänka planeringsramarna till järnvägens drift och underhåll med 700 miljoner kronor per år. Effekterna av regeringens beslut skulle bli att punktligheten sänktes från 95 till 87 procent. I kombination med regeringens höjda banavgifter skulle denna sänkta kvalitet inom järnvägssystemet enligt Trafikverket leda till att mer gods flyttas över till vägtrafik.

P g a neddragningen av banunderhållet skulle resenärer drabbas hårt genom större driftstörningar och sänkta hastigheter. Det finns uppenbara risker att det skulle uppstå liknande situationer som under vinterkaoset i början 2010.

I ett läge där vi mer än någonsin behöver öka järnvägssatsningarna för att minska den lokala och globala miljöpåverkan, är effekterna av ett minskat banunderhåll mycket negativa. För att nå de av riksdagen fastställda miljö- och klimatmålen bör fler resenärer ges möjlighet att färdas med hållbara transporter och fler företag få en chans att frakta varor med en godstrafik som minimerar utsläppen.

Vi ser det som angeläget att ta hela denna problematik på allvar och förslår att riksdagen ges tillfälle till debatt om det minskade banunderhållet och dess påverkan på resenärer och godsföretag, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika förra vinterns förseningar och kaos i tågtrafiken.

 För Vänsterpartiet

Hans Linde, gruppledare

--------------------------------------

Mer information: Hans Linde, 070-290 0740

Vänsterpartiets pressjänst, 070-620 00 64