Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ber Ryssland ändra sitt nej till Östersjön

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 19:00 CEST

Ryssland vägrar att ställa upp på en ansökan om att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt hav. Sverige har - bl.a. på initiativ av vänsterpartiet - föreslagit att länderna runt Östersjön skulle ansökan om detta hos FN-organet IMO som hanterar havsfrågor.

En sådan klassifikation skulle göra det möjligt att införa bindande regler för fartyg i Östersjön om dubbelskrov, lotstvång, att fartyg med farlig last ska gå i särskilda leder, att fartyg måste vara isklassade, etc.

Ryssland motiverar sitt nej med att det skulle innebära högre kostnader för deras expansiva sjötransporterna i Östersjön. Ryssarna bortser då helt från vad framtida olyckor kan kosta. Mindre olyckor kan kosta mångmiljonbelopp. Större olyckor handlar om miljardbelopp. Man bryr sig inte heller om det faktum att de ökade kostnaderna skulle gälla alla länders sjötransporter i Östersjön och därmed vara konkurrensneutrala. Att olyckorna också innebär mänskligt lidande och kan orsaka obotliga miljöskador verkar inte väcka ryskt intresse.

Vänsterpartiets Ulla Hoffmann, partiledare, och Kjell-Erik Karlsson, miljöansvarig, beklagar att den gamla ryska traditionen att negligerar hälso- och miljöhot lever vidare. Att enbart räkna på kortsiktiga ekonomiska vinster bäddar för framtida katastrofer. Miljökatastrof tillstånden runt Tjernobyl, Murmansk och Aralsjön borde generera rysk eftertanke.

Vänsterpartiet kommer att skriftligen be ryska regeringen motivera sitt ställningstagande och snarast ändra sig.

Ytterligare information
Kjell-Erik Karlsson 070-343 96 32
Ledamot riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Ronald Eriksson 070-587 96 90
Miljöpolitisk sekreterare