Vänsterpartiet

Vänsterpartiet gratulerar Polisförbundet 100 år

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:14 CEST

Idag firar Polisförbundet sitt 100-årsjubileum och det gör man på ett
något annorlunda sätt. Samlingar hålls samtidigt på ett antal platser och
firandet webbsänds. Det blir alltså ingen bankett för ett fåtal inbjudna,
utan en interaktiv jubileumssändning som kan följas på olika platser runt
om landet.

Vänsterpartiet gratulerar polisförbundet till detta jubileum.

- Att fira på detta sätt visar att polisförbundet vill involvera så många
medlemmar som möjligt i sin verksamhet, och det är mycket positivt och
modernt. Jag är också glad och hedrad över att få delta, säger Alice
Åström, andre vice ordförande i justitieutskottet och ledamot av
polisstyrelsen i Jönköping.

För att poliskåren skall bli modern i sin helhet krävs dock fler åtgärder
än ett modernt firande. Vänsterpartiet ser gärna mer facklig-politisk
samverkan i frågor kring arbetsinnehåll och debatt om framtidsfrågor i
stort.

En mycket viktig fråga för vänsterpartiet är att öka antalet poliser med
annan etnisk bakgrund än svensk. Vi anser att ett viktigt medel för att
uppnå detta är att förändra intagningen till polishögskolan, bl a genom
att ta bort det föråldrade kravet på språktest. Detta intagningskrav är
märkligt och ger en olämplig bild av polisens verksamhet. För att någon
ska kunna söka till polishögskolan krävs avslutade gymnasiestudier och
därmed treårig svenska. Inga andra utbildningar, vare sig juridiska eller
andra, inom den svenska högskolan har motsvarande test.

Vi anser också att det är dags att ta krafttag vad gäller polisens
dagliga arbetssituation. Ett krav som vi länge ställt är att poliser i
sin dagliga gärning får möjlighet till handledning. Polisen är en av de
yrkeskårer som drabbas av flest arbetsrelaterade sjukdomar, inte minst på
grund av stress. Att ge möjlighet till bearbetning av dagliga händelser
är ett sätt att förbättra polisens arbetsmiljö.

Innan vi tar tag i dessa och många andra aktuella frågor hoppas
vänsterpartiet att Polisförbundet firar sitt jubileum med många glada
tillrop. På detta sätt får ni vårt!

Alice Åström, riksdagsledamot (v), andra vice ordförande
justitieutskottet och ledamot i polisstyrelsen i Jönköping

Yvonne Oscarsson, ledamot av rikspolisstyrelsens styrelse (v) och
ersättare i polisstyrelsen i Gävleborgs län.

Mer information: Alice Åström, tel. 070-530 42 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se