Vänsterpartiet

Vänsterpartiet kommenterar ny skollag

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:25 CET

Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Rossana Dinamarca kommenterar regeringens förslag till ny skollag.

- Vi kan se att Jan Björklund har lyssnat på Vänsterpartiets krav att alla lärare i skolan ska vara behöriga, för att kunna garantera alla elevers rätt till bra utbildning. Det är bra. Men vi vill ju att samma behörighetskrav ska gälla även för modersmåls- och yrkeslärare. Det är synd att Björklund har missat det, säger Rossana Dinamarca (V), utbildningspolitisk talesperson.

- Jag vill också särskilt betona vikten av att obehöriga lärare som jobbar i skolorna idag bör erbjudas kompetensutbildning för att nå behörighet.

- Vad jag saknar är pengar för att stärka elevhälsan. Jag är också oroad för de öppningar regeringen ger skolor att ta ut olika avgifter för skolverksamhet. I en skola för alla ska inga barn vara utestängda från några skolaktiviteter för att deras föräldrar inte har råd att betala, säger Rossana Dinamarca (V).

- Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig fråga, inte minst för ensamstående föräldrar. De senaste åren har den försvagats och därför förväntade jag mig att se en förstärkt rätt i den nya skollagen.

För ytterligare information:
Rossana Dinamarca, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, 070 – 254 24 15
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64