Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsterpartiet kräver en plan mot barnfattigdomen

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 07:35 CET

Vänsterpartiet kräver en bred kommunal plan mot barnfattigdomen. Rädda Barnens årsrapport 2012 visar nu att barnfattigdomen ökar i 17 av 18 stadsdelar. Förra året oroade sig vart femte barn i staden för att familjens pengar inte skulle räcka till. Flest fattiga barn bor i: Rinkeby 55,8 procent, Skärholmen och Spånga-Tensta 29,4 procent, Kista 29,0 procent och Vantör 27,1 procent.

- Det är fruktansvärt att barnfattigdomen ökar i en rik stad som Stockholm och att klasskillnaderna ökar mellan barn i olika stadsdelar. Nu krävs en ny politik. Det behövs både satsningar på barnen och på deras föräldrar, till exempel fler komvuxplatser och fler jobb, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare (V).

Vänsterpartiet föreslår följande kommunala plan för att minska barnfattigdomen.

 

 1. Gratis bad för barn och unga i stadens simhallar
 2. Dator och mobiltelefon som är en naturlig del av ungas tillvaro ska ingå i normen för försörjningsstöd
 3. All verksamhet i skolorna ska vara avgiftsfri.  Både kommunala och privata skolor ska ordna matsäck vid utflykter och erbjuda frukost
 4. Sänkta avgifter i Kulturskolan till 2006 års nivå, på sikt gratis
 5. Gratis mellanstadieverksamhet (fritidsklubbar)
 6. Främja att barn tar del av stadens kostnadsfria fritidsverksamhet
 7. Även elever med kortare resväg till gymnasieskolan än 6 km ska få SL-kort
 8. Sänkta kolloavgifter med 10 procent
 9. Skriv in barnperspektivet på ett tydligare sätt i stadens riktlinjer för försörjningsstöd 
 10. Öka förskolans socioekonomiska resursfördelning i likhet med skolan – mer pengar till förskolor i fattigare områden
 11. Garantera alla barnfamiljer ett tryggt boende
 12. Stödgrupper till barn som har missbrukande föräldrar eller föräldrar med psykisk ohälsa samt till barn som upplevt våld i familjen eller har en förälder i fängelse
 13. En arbetsmarknadspolitik som satsar på utbildning – fler platser på Komvux

 

För mer info:
Karin Rågsjö    070-216 07 61