Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsterpartiet kräver omarbetning av kulturstödet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 10:47 CET

När det nya förslaget till kulturstöd i Stockholms stad idag klubbas på kulturnämndens sammanträde, kommer Vänsterpartiet att reservera sig.

Det är viktigt att se över och förändra stödformerna, men detta förslag är illa underbyggt och har för stora brister. (V) tycker inte att man ska ta bort möjligheten till verksamhetsbidrag, utan kulturstödet ska kunna ges till långsiktig verksamhet av hög konstnärlig kvalitet likaväl som till tillfälliga projekt och program.  Ann Mari Engel (v) vice ordförande i kulturnämnden, framhåller att en växande befolkning och ökande krav på bidrag från fler kulturverksamheter bör mötas med en väsentligt utökad budget för kulturstödet, i stället för att omfördela medel till projektverksamhet. Ett nytt system borde införas mycket varsamt och i god dialog med de berörda. (V) konstaterar att huvuddelen av remissinstansernas kritik inte har beaktats och den oro som uttryckts av kulturlivet inte har tagits på allvar.

-          Vänsterpartiet anser också att förslaget måste omarbetas för att garantera den konstnärliga friheten, som hotas genom förslaget till omfattande förhandsgranskning. Det finns risk för att detta system leder till ökad styrning av konsten och kulturen samt en utökad byråkrati, en mycket oroväckande utveckling, säger Ann Mari Engel, vice ordförande i Kulturnämnden (V).

 

-          Vi anser också att stödformen måste garantera ett fortsatt stöd till invandrarföreningarna samt en bättre geografisk fördelning. Idag går endast 10 % av kulturstödet till förorten, där flertalet stockholmare bor. Före beslutet om ett nytt förslag till kulturstöd borde man ha gjort en ordentlig konsekvensanalys, säger Ann Mari Engel. 

 

 

För mer info:
Ann Mari Engel  070 72 77 420

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/