Vänsterpartiet

Vänsterpartiet kräver: Utred anklagelserna om oegentligheter vid JAS-försäljning till Sydafrika!

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 17:30 CET

I en interpellationsdebatt idag pekade Lars Ohly (v) på en rad
tveksamheter när det gäller exporten av stridflygplanet JAS till
Sydafrika. Uppgifter finns om otillbörlig påverkan, etiskt tveksamt
agerande och kanske till och med mutbrott. I samma debatt deltog även
Berit Jóhannesson (v) som frågat om det svenska regelverket för den
svenska krigsmaterielexporten.

Ohly krävde en noggrann utredning om de uppgifter som förekommit i
sydafrikansk press och som lämnats av viceordföranden i det sydafrikanska
parlamentets granskningskommission, Andrew Feinstein, och av den förre
chefen för den sydafrikanska ekobrottmyndigheten, domare Willem Heath.

Biträdande finansminister Gunnar Lund ifrågasatte de uppgifter som Ohly
redovisade och framställde dem som ryktesspridning som man inte borde
fästa något avseende vid.

- Jag vill understryka att det är inte vilka som helst som yttrat sig i
sydafrikansk press och svenska medier, säger Lars Ohly. Dessutom är det
så att Saab och British Aerospace medgett ekonomiska bidrag till
regeringspartiet ANC:s sidoorganisationer. Jag tycker det är
anmärkningsvärt att man inte tar dessa uppgifter på allvar.

Gunnar Lund spekulerade i syftet med de ställda interpellationerna. Han
menade att vänsterpartiet är ute efter den svenska krigsmaterielexporten
som partiet är motståndare till. Berit Jóhannesson å sin sida krävde att
utredningen om det framtida regelverket för svensk krigsmaterielexport
ges tilläggsdirektiv så att man framöver i etiskt och rättsligt avseende
tydligt kan skilja på korrekta affärer, otillbörlig påverkan och rena
mutor.

- Statsrådets svar var svävande och oklart, menar Berit Jóhannesson. Det
borde sägas klarare att det även här handlar om Sveriges anseende. Allra
helst som regeringen när det gällde JAS-exporten vid ett särskilt
sammanträde beviljade exportkreditgarantier och lån till Sydafrika, menar
Berit Jóhannesson.

Mer information:
Lars Ohly, tel. 070-585 58 55
Berit Jóhannesson, tel. 070-343 96 73

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se