Vänsterpartiet

Vänsterpartiet KU-anmäler avvisning av egyptier

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 16:39 CEST

Vänsterpartiet KU-anmäler för andra gången regeringen för beslutet i december 2001 att avvisa två egyptiska medborgare.

Fallet har fått förnyad uppmärksamhet sedan det visat sig att avvisningen verkställdes av amerikanska säkerhetsagenter i ett flygplan hyrt av USA:s regering och att männen utsatts för tortyr.

Vänsterpartiet tillhörde tillsammans med miljöpartiet och folkpartiet den minoritet i KU och riksdagen som våren 2002 kritiserade regeringens beslut att avvisa två egyptiska medborgare i förlitan på s.k. garantier, som regeringen utverkat från egyptiska myndigheter. De tre partierna ansåg en uppenbar risk föreligga för att männen skulle utsättas för en behandling i strid med Europakonventionen.

Det har nu bekräftats att männen trots garantierna utsatts för omfattande tortyr. Också garantierna om en rättvis rättegång har brutits. Den svenska regeringens uppföljning av garantierna har varit synnerligen bristfällig, något som medfört skarp kritik från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Verkställigheten skedde under former som kan utgöra grym, omänsklig och förnedrande behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

- Den svenska regeringen är medskyldig till den tortyr som de två männen utsatts för. Den uppfattningen delar vi med ledande människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch. Det är häpnadsväckande att den svenska regeringen försöker frånsäga sig ansvaret för avvisningarna och skylla hela ansvaret för tortyren på den egyptiska regimen, säger Ulla Hoffmann, riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet.

- Den svenska staten har hävdat att man håller rättssäkerheten högt. Vad är svenska rättssäkerhetsprinciper värda om amerikansk säkerhetstjänst släppts in på svensk mark för att kränka dessa principer? frågar sig Alice Åström, riksdagsledamot i utrikesutskottet.

Vänsterpartiet kommer inom kort att lämna in en ny anmälan till KU för granskning av regeringens konstitutionella ansvar för vad som förekommit i samband med beslutet och verkställigheten av avvisningen.

- Vi har lagstiftning i Sverige som slår fast att andra länder inte har befogenheter på svensk mark. Mot bakgrund av de nya uppgifter som kommit fram i gårdagens Kalla Fakta är det därför oerhört
viktigt att det görs en ny granskning av ärendet, säger Rolf Olsson, riksdagsledamot i justitieutskottet.

- Vi kräver också att den svenska regeringen omedelbart ger permanent uppehållstillstånd till den av de två avvisade männen som nu är frigiven, liksom till den andre egyptiske mannens fru och barn som befinner sig gömda i Sverige. Skyddsbehoven är redan utredda av Migrationsverket, avslutar Ulla Hoffmann.

För mer information, kontakta:
Ulla Hoffmann genom Presstjänsten 070-620 00 64
Alice Åström 070-530 42 91
Rolf Olsson 070-343 96 82