Vänsterpartiet

Vänsterpartiet lanserar miljövänlig båtpolitik

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 14:36 CEST

Vänsterpartiet vill införa en ny båtskatt och sänka priset på miljövänlig båtbensin för att minska utsläppen i haven . Dessutom lanserar vänaterpartiet ett helt nytt program för att rädda havsmiljön, Havsinvesteringsprogrammet HIP.

– Det är hög tid att fritidsbåtar på samma sätt som andra bensindrivna fordon är med och betalar för sin miljöpåverkan, säger Wiwi-Anne Johansson, vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson.

Antalet fritidsbåtar ökar, särskilt i skärgårdarna. De flesta utombordsmotorer är av tvåtaktstyp och enligt Svenska Naturskyddsföreningen går upp till 30 procent av bränslet i tvåtaktsmotorer oförbränt vidare ut till vatten och luft.

– Skatteintäkterna från båtskatten kan sedan användas till att göra den miljövänliga alkylatbensinen billigare så att båtägare får större möjlighet att köra miljövänligt.

Havsinvesteringsprogrammet HIP ska ge bidrag så att kommuner, företag och privatpersoner längs den svenska kusten ska genom HIP-bidrag tillsammans kunna göra långsiktiga investeringar som minskar utsläppen i Östersjön och Västerhavet. Marinor kan till exempel få stöd med de kostnader som krävs för att börja sälja alkylatbensin.

– Kommuner nära kusten kan också få ekonomiskt stöd för att anlägga våtmarker, som är det mest kostnadseffektiva sättet att rena vatten, säger Wiwi-Anne Johansson.

Genom HIP skulle till exempel också fritidshusägare utan kommunalt avlopp kunna få hjälp med att byta till effektivare avloppsrening.

För mer information, kontakta:
Wiwi-Anne Johansson, tel 070-576 45 76
Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-62 000 64