Vänsterpartiet

Vänsterpartiet och tillväxten

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 16:06 CEST

Under Almedalsveckan hålls onsdagen den 7 juli ett seminarium:

Vår syn på tillväxt, skatter och forskning
Den 7 juli kl 15:00-16:30, Högskolan, sal E 30

Innehåll:

Tillväxt, hur då?
Lennart Beijer, riksdagsledamot(v), näringsutskottet

Forskningens betydelse för tillväxt
Britt-Marie Danestig, riksdagsledamot (v), vice ordf i utbildningsutskottet

Ge vidareförädling ett nytt innehåll
Lennart Gustavsson, r iksdagsledamot (v), utbildningsutskottet

Grundforskning - behövs det?
Anders Thoré, politisk sekreterare (v)

Skatter och tillväxt
Marie Engström, riksdagsledamot (v), skatteutskottet, Per Rosengren,
riksdagsledamot (v), skatteutskottet

Moderator:
Gudrun Schyman
Varje inlägg följs av kort diskussion ledd av moderatorn

Mer information:
Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v), tfn 070-3439685

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se