Vänsterpartiet

Vänsterpartiet om tandvårdsutredningen: Överväg prisreglering av tandvård

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 13:23 CET

Vänsterpartiet är nöjda med dagens utredningsförslag om en kostnad på 200 kronor för tandhälsobesök. Kostnaden blir 1,9 miljarder, men på sikt kommer satsningen på förebyggande tandvård att minska behovet av omfattande och kostsamma behandlingar.

- Detta kan bryta den negativa trenden där allt färre går till tandläkaren. Ungdomarna är den grupp som idag struntar i att gå till tandläkaren eftersom det är för dyrt, säger Elise Norberg, landstingsråd och ledamot av partistyrelsen.

- Vänsterpartiet har velat lyfta fram tandhygienisternas roll, vilket nu görs i utredningen. Det är en nödvändighet att ta till vara hela deras kompetens för att klara det ökade antalet patienter, säger Elise Norberg.

V vill att utredaren noga ska överväga att återinföra prisregleringen. När prisregleringen avskaffades 1999 så steg priserna kraftigt, något som bidragit till de höga kostnaderna för tandläkarbesöken.

- Vi är också tveksamma till om det går att kombinera abonnemangstandvård och ett generellt tandvårdsstöd. Med abonnemangstandvård får den med dålig tandhälsa högre kostnader. Då urholkas solidariteten i systemet, menar Elise Norberg.

Vänsterpartiet menar att utredningen måste leda till att patientens ställning blir starkare när det gäller möjligheten att påverka sina egna tandvårdskostnader. Partiet anser att det viktigaste med utredningens arbete och förslaget om grundstöd för tandhälsobesök, är att det är ett generellt stöd.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Elise Norberg, partistyrelseledamot, 0703-29 74 57
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64