Vänsterpartiet

Vänsterpartiet pressar kulturministern om digitalbio

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:45 CET

Just nu pågår en övergång till det nya digitala formatet i många av Sveriges biografer. Drygt hälften av salongerna, de flesta på landsbygden, riskerar att läggas ned eftersom anpassningen är mycket kostsam för en liten biograf. Regeringen kommer att skjuta till medel, men först 2012. Vänsterpartiets kulturpolitiske talesperson Bengt Berg är oroad över att satsningen är otillräcklig och startar för sent och har därför lämnat in en interpellation till kulturministern där han vill veta hur hon ser på läget.

- Det är väldigt tragiskt att kulturministern inte verkar inse allvaret. Satsningen är alldeles för senfärdig och blygsam. Det finns en stor risk att många biografer, framförallt på landsbygden, hinner slockna innan hjälpen kommer, säger Bengt Berg

Regeringen har avsatt 60 miljoner kronor för en digitalisering men det kommer att ske först 2012. Att byta system till den nya digitala standarden är en investering i storleksordningen 700 000-1 miljon kronor.

- Jag tycker att det är oförenligt med en demokratisk syn på kulturpolitik att utesluta stora delar av Sverige från en så populär kulturyttring som film. Att digitalisera biografer är trots allt en investering och inte alls särskilt dyrbart i jämförelse med vad kulturinstitutionerna i Stockholm kostar, avslutar Bengt Berg.

För mer information, kontakta: Bengt Berg, 070-582 76 08

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64