Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet, Skånes bästa miljöparti!

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:30 CEST

 

Naturskyddsföreningen (SNF) i Skåne har undersökt hur de olika partierna i regionfullmäktige har agerat under den gångna mandatperioden. Dess omdöme, efter att ha granskat 40 olika beslut rörande miljön blev att:

"Vänsterpartiet har varit mycket aktivt i miljörelaterade frågeställningar. När det gäller glada miner är man överlägsen övriga partier – 29 stycken av 40 möjliga. När det gäller ledsna miner har inga sådana utdelats! Partiet har varit aktivt med att lägga motioner, följa upp med yrkande och ta tydlig ställning vid votering."

 

Även när det gäller partiernas svar på 10 väl valda frågor från SNF ligger Vänsterpartiet i topp. Naturskyddsföreningen skriver: Tillsammans med (Mp) ligger (V) i absolut topp. Nio av tio möjliga leenden delas ut!

 

-         Det är klart att vi är glada och stolta över att vårt arbete för en bättre miljö och en hållbar utveckling i Skåne uppmärksammas. Naturskyddsföreningen har gjort ett ambitiöst arbete när man har granskat partiernas olika ställningstagande i 40 viktiga miljöfrågor och att då vara bäst säger mycket om miljömedvetenheten i Vänsterpartiet och hur viktiga vi anser att miljöfrågorna är.  Vi ska naturligtvis fortsätta och försöka bli ännu bättre och få igenom förslag som gör att Skånes miljökvalitetsmål som uppställts också nås, säger Vilmer Andersen, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

 

–        Kul att naturskyddsföreningen granskat partierna och i synnerhet att de uppmärksammar frågan om kollektivtrafik där vi är det parti som står i främsta ledet. För oss i Vänsterpartiet Malmö är frågan om kollektivtrafik avgörande och vi har under lång tid arbetat för att man ska satsa på spårvagn och en omställning som minskar antalet bilar inne i staden, säger Hanna Thomé första namn på Vänsterpartiet Malmös kommunlista.

 

–         En omfördelning av kostnader från bilpendling till kollektivtrafik gynnar både miljön och är könsmässigt utjämnande, fler män än kvinnor kör bil och fler kvinnor än män åker kollektivt, avslutar Hanna Thomé

 

 

 

Naturskyddsföreningen redovisningen finns att hämta på följande hemsidor:

http://www.skane.snf.se/

http://www.regionskane.vansterpartiet.se/

 

För ytterligare information:

Vilmer Andersen tel 044-309 32 65, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne

Margareta Hagstad tel 044- 309 33 43, politisk sekreterare

Hanna Thomé tel 0735 – 85 07 92