Vänsterpartiet

Vänsterpartiet svarar på Mikael Gilljams frågor på DN debatt

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 13:23 CEST

Statsvetaren Mikael Gilljam, professor vid Göteborgs universitet ställer idag på DN debatt ett antal frågor om hur spelreglerna i eurofolkomröstningen tolkas av de olika politiska partierna. Vänsterpartiet som är det största partiet på nej-sidan menar att det är viktiga frågeställningar som även vi krävde skulle besvaras i partiöverläggningarna inför folkomröstningen. Så skedde icke, vilket vi beklagar, men vi lämnar ändå här vårt svar och hoppas att de andra partierna kommer göra likadant.

1. Synen på valdeltagandet
Vänsterpartiet menar att har man väl accepterat att en folkomröstning skall hållas i en fråga skall resultatet respekteras oavsett valdeltagandet. Det handlar om att ur ett demokratiskt hänseende även respektera rätten att inte rösta även om detta knappast gynnar nej-sidan i EMU-folkomröstningen. Desto tyngre vilar ansvaret på partierna att
mobilisera sina väljare till att gå och rösta.

2. Synen på varaktigheten av ett nej
Vänsterpartiet menar att det inte går att ge ett svar i antal år på denna fråga. En grundförutsättning är dock att det hållits ett nytt riksdagsval där de partier som vill ha en ny folkomröstning på ett tydligt sätt redovisat detta. Ett nytt ställningstagande kan först komma ifråga i en situation där förutsättningarna för ett medlemskap respektive icke-medlemskap dramatiskt har förändrats. Det är naturligtvis en tolkningsfråga när så har skett, men ett riktmärke skulle kunna vara att om t.ex. euroområdet långsiktigt utvecklas
betydligt bättre ekonomiskt än de länder som står utanför samtidigt som det sker en demokratisering av ECB så skulle detta på sikt kunna utgöra skäl för en ny folkomröstning. Givetvis är också folkopinionen avgörande för när en ny omröstning kan hållas. Vänsterpartiet menar att demokrati
skall tolkas som folkmakt och om opinionen (som kanaliseras bland annat genom de politiska partierna) kräver en ny folkomröstning skall detta respekteras.

3. Synen på blankrösterna
Vänsterpartiet menar att den sida som vunnit flest röster oavsett om den inte når upp till 50 % har vunnit folkomröstningen och att det resultatet följaktligen skall respekteras av Sveriges riksdag. Man kan också uttrycka det så att blankrösterna inte skall räknas in i underlaget. Detta är också i enlighet med vad som gäller i de allmänna valen. Om man i ett läge där vare sig ja eller nej får över 50 %, blankrösterna inräknade, anser att "ingen sida vunnit" måste ändå en handlingsväg väljas. Skall man anse att Sverige skall införa euron (eftersom Sverige inte har något juridiskt bindande undantag och det inte finns något klart nej i folkomröstningen)? Eller skall man avstå från euron (eftersom det inte finns någon majoritet för ett införande)?Båda tolkningarna är orimliga. Därför skall bara ja- och nej-röster räknas när resultatet bestäms.

Mats Einarsson, ledamot i konstitutionsutskottet (v)
Tel: 070-343 96 31