Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tar krafttag mot ekobrotten

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:26 CEST

Skattefusket omfattar omkring 100 miljarder kronor per år i Sverige och den svarta sektorn växer alltjämt. Vänsterpartiet vill satsa hårt på att komma åt denna brottslighet och lämnar i riksdagens allmänna motionstid förslag på hur det ska ske.

- Det är här de stora pengarna finns att hämta. Detta ska ställas mot borgarnas hetsjakt på personer som fuskar med bidrag. Den enorma ekonomiska brottsligheten fokuserar man inte på så mycket. Borgarna intar en märklig defensiv hållning när det gäller ekonomisk brottslighet. Vissa av de borgerliga partierna vill lägga ner ekobrottmyndigheten, vänsterpartiet vill stärka dess ställning, menar Lars Ohly, partiordförande för vänsterpartiet.

- Vi tar i motionen ställning för flera förslag som lagts fram av de till exempel Ekobrottmyndigheten och Skatteverkets skattebrottsenheter. Bland annat vill vi ge skattebrottsenheterna tillgång till beskattningsdatabasen, säger Rolf Olsson, andre vice ordförande i justitieutskottet.

Vänsterpartiet och riksdagen har tidigare avslagit sådana förslag av hänsyn till den personliga integriteten, men den växande svarta sektorn och de stora mängder skattemedel som undanhålls stat och kommuner har gjort att vänsterpartiet har omprövat sitt tidigare ställningstagande. Partiet framhåller dock att fortsatt stora hänsyn till den personliga integriteten måste tas vid utformandet av nya bestämmelser.

- Det har varit ett tufft beslut att fatta, avslutar Olsson.

För mer information, kontakta:
Rolf Olsson, riksdagsledamot, 070- 343 96 82
Hediye Güzel, pressekreterare, 070- 306 66 03
Vänsterpartiets presstjänst, 070- 620 00 64