Vänsterpartiet

Vänsterpartiet välkomnar det nya filmavtalet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 16:34 CEST

Vänsterpartiet välkomnar att det nya filmavtalet undertecknats och att man därmed tagit ett första steg för att fortsätta att utveckla svensk film. Samverkan mellan staten och aktörerna inom filmområdet är en viktig hörnsten i den utvecklingen. Det säger Rossana Dinamarca, vänsterpartirepresentant i riksdagens kulturutskoytt.

- Nu måste vi i regeringssamarbetet leva upp till det gemensamma åtagande att satsa på svensk film som vi gjorde i det s.k. 121-punktsprogrammet, dvs. trepartiöverenskommelsen vi träffade inför mandatperioden.
I Sverige satsar staten mindre pengar på film än vad regeringarna i exempelvis Norge och Danmark gör. Vi samarbetspartier måste nu gemensamt se till att öka de statliga resurserna för att bibehålla och utveckla svensk films ställning, säger Rossana Dinamarca.

Mer information: Rossana Dinamarca, tel 070-254 24 15

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se