Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill begränsa köttproduktionen

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2004 10:00 CEST

I en motion till riksdagen kräver vänsterpartiet att åtgärder för en minskad köttkonsumtion genomförs.

I motionen ställs bland annat krav på att ett samlat nationellt program för hur konsumtionen av kött kan minska i Sverige tas fram. Dessutom vill man att Sverige kraftfullt verkar för att EU:s subventioner till animalieindustrin minskar.

Skälet till detta ställningstagande är att den globala årliga produktionen av spannmål precis räcker till att föda hela jordens snabbt växande befolkning. Inget större överskott medges. Men spannmålskonsumtionen är mycket ojämlikt fördelad. I det rika väst konsumerar vi flera gånger mer vegetabilier än vad man gör i de fattiga länderna, främst som foder tillköttproduktion. I Sverige går två tredjedelar av spannmålsproduktionen till foder.

Vänsterpartiet vill även att regeringen får i uppdrag att initiera ett utredningsarbete i EU i syfte att med hjälp av miljöavgifter stimulera en minskad köttkonsumtion, samt att utreda hur den offentliga sektorn ska kunna verka för en minskad användning av köttprodukter och en ökad användning av de vegetabiliska i enlighet med miljömålskommitténs betänkande.

Enligt motionsskrivarna rör det sig inte om att göra folk till vegetarianer, utan om att hushålla med världens totala resurser.

Du kan motionen i sin helhet på vår webbsida: http://www.vansterpartiet.se

För mer information, kontakta:
Sven-Erik Sjöstrand, 070-343 96 27

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64