Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsterpartiet vill freda Rågsveds friområde från exploatering

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 17:37 CEST

På stadsbyggnadsnämnden idag tar Vänsterpartiet ställning för att freda Rågsveds friområde och göra Bråtegränd till naturmark. Vänsterpartiet går därmed emot stora delar av förslagen i programsamrådet Högdalen-Farsta. Att bygga villor i friområdet går stick i stäv med att värna de stadsnära skogarna enligt kommande parkplan.

I Snösätra och Kräppladalen, även kallat Rågsveds friområde, finns rödlistade arter som borde skyddas genom naturreservat. Att exploatera området som nu föreslås får långtgående konsekvenser för Hanvedskilsens innersta del, som sträcker sig in mot Majroskogen. Området är välbesökt av närboende och tryggt att promenera i. Även koloniträdgårdarna måste bevaras. Rågsvedsborna har ett stort engagemang i att bevara området för kommande generationer.

 - Rågsveds friområde är finare än de vackraste områdena i nationalstadsparken.  Denna i stora delar oupptäckta pärla i Söderort med mängder av rödlistade arter borde skyddas som naturreservat istället för att förstöras och säljas ut med lukrativ villabebyggelse till högstbjudande, säger Maria Hannäs, gruppledare i stadsbyggnadsnämnden (V).

- Vi Rågsvedsbor är både arga och förtvivlade över planerna att bygga sönder vårt vackra naturområde som betyder så mycket för både barn, unga och äldre. Att exploatera området är att visa Rågsvedsborna att deras röster inte räknas, trots fagert tal om Söderortsvisionen, säger Rosa Lundmark, vice ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd (V).

För mer info:
Maria Hannäs                     076-796 62 00
Rosa Lundmark                  076 -12 29 160

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/