Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha samling för tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 15:46 CEST

Vänsterpartiet föreslår att viktiga aktörer samlas för att diskutera
tillväxt. Partiets företrädare i näringsutskottet, Lennart Beijer och
Gunilla Wahlén, föreslår att riksdagens näringsutskott ordnar en öppen
utfrågning.

Lennart Beijer och Gunilla Wahlén skriver i sin framställan:

Till
Näringsutskottet

angående öppen utfrågning om hållbar tillväxt

Idag står debatten kring tillväxten i fokus. Enligt vår mening är frågor
om förutsättningarna för en hållbar tillväxt centrala i syfte att skapa
en generell välfärd. Vi föreslår därför att näringsutskottet beslutar att
arrangera en öppen utfrågning.

Arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer bör delta. Vi föreslår
därför att LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Vinnova, ITPS,
Företagarnas Riksorganisation och Svenska Naturskyddsföreningen bjuds in.
Dessutom bör Skatteutskottets ledamöter inbjudas till utfrågningen.

Lämplig tidpunkt för en offentlig utfrågning kunde vara december 2003.

Vi hemställer att utskottets presidium omgående behandlar förslage,
skriver Lennart Beijer och Gunilla Wahlén

Mer information:
Lennart Beijer, tel. 070-530 42 14
Gunilla Wahlén, tel. 070-343 96 34

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se