Vänsterpartiet

Vänsterpartiets riksdagsgrupp inbjuder till konferens om framtidens kriminalvård

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 13:32 CEST

Onsdagen den 8:e oktober
kl. 9.00 - ca.16.30 i Norra Latin, Pelarsalen

Det är fullt på landets anstalter. Den omedelbara lösningen verkar vara att bygga fler fängelser. Samtidigt har kriminalvården sparkrav om cirka 15 % av den totala budgeten.

Fler fängelser och mindre pengar - en ekvation som inte går ihop. Om det byggs fler fängelser tvingas kriminalvården spara pengar på annat, t ex de intagnas utbildning, mat eller personaltätheten, eller satsa på nya säkerhetsåtgärder för att kompensera för bristen på innehåll i verkställigheten.

Om vi väljer att inte bygga fler fängelser men ökar utslussningen från anstalterna, blir det mer pengar över till de kvarvarande fångarna och en satsning på arbete, bostad, utbildning, drogbehandling och sociala relationer, dvs en fortsättning av det utvecklingsarbete som kriminalvården påbörjat, med möjligheter till alternativa påföljder så som kontraktsvård, samhällstjänst, fotboja, 34 § -placeringar, frigång och IÖV-utsluss.

Hur används dessa instrument idag? Kan de användas för att öka utslussningen från och minska tillströmningen till anstalterna? Vilka fördelar och vilka nackdelar finns? Kan det göras utan avkall på kvalitetskrav och trovärdighet?

En diskussion om innehållet i anstaltsvistelsen och hur alternativa åtgärder kan användas och utvecklas måste påbörjas.

Program:

8.30 – 9.00 Registrering och kaffe

9.00 – 9.10 Alice Åström, vänsterpartiet, välkomnar och inleder

9.10 – 9.45 Hanns von Hofer, Varför ökar fångpopulationen? En jämförelse mellan olika länder

9.45 – 10.15 RFHL & Förtroenderådet Norrtälje/Hinseberg, Klientperspektivet

10.15 – 10.30 PAUS

10.30 – 11.15 Lena Häll Eriksson, GD KVS, Nya perspektiv på svensk kriminalvård

11.15 – 12.30 LUNCH

12.30 – 13.00 Thomas Mathisen, professor rättssociologi

13.00 – 13.30 Frivården, Alternativa påföljder och
frigivningsförberedelser

13.30 – 14.30 Lucie McClung, GD kriminalvården Kanada, Internationell utblick – varför lyckades man i Kanada?

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.30 Paneldebatt med justitieminister Thomas Bodström (s), justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) och deltagare från dagens program.

Kontaktperson: Marielle Nakunzi, vänsterpartiet, 08-786 45 73 eller 0708- 94 92 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se