Skogssällskapet

Vänta med röjningen i naturliga tallföryngringar som hotas av viltbete

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 12:09 CET

Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? I ett nytt projekt, som Skogssällskapet har finansierat, har forskare undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Och forskarna är överens: Det är värt att vänta med röjningen i täta, naturligt föryngrade tallbestånd som hotas av viltbete.

Naturlig föryngring är vanligt i de svenska skogarna, och då främst med tall. När föryngringen når 2-4 meter är det vanligt att den första röjningen genomförs. Samtidigt gör viltbetet att många tallföryngringar skadas kraftigt, och att röja vid ”älgsäker” höjd, alltså vid 5-6 meter, hörs allt oftare som ett alternativ. Men hur påverkar en sen röjning produktionen och ekonomin?

– Det vi såg är att tidpunkten för röjning inte påverkar den framtida skogen särskilt mycket. En sen röjning gör att ekonomin i förstagallringen kan bli sämre, men sen är skogarna rätt så likvärdiga, säger Mattias Berglund, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Genom att skjuta fram röjningen finns ett större urval tallar kvar när träden passerat ”älgsäker” höjd, alltså 5-6 meter.

– Om du har en tät och fin tallföryngring som kommer upp, och som hotas av viltbete, då kan det vara värt att skjuta upp röjningen. Då har älgen många träd att äta av, och när älgsäker höjd har nåtts finns det sannolikt fortfarande oskadade tallar att bygga det framtida beståndet på, säger Mattias Berglund.

En sen röjning är betydligt dyrare än att röja tidigt, när träden fortfarande är små. Och projektet visar att nuvärdet påverkas rejält. Nuvärdet är en beräkning där alla framtida kostnader och intäkter räknas tillbaka med räntan (diskonteras) till ett startläge, som kan vara föryngringstillfället. Siffran används framför allt för att jämföra olika skogsskötselåtgärder och vilken avkastning de ger i framtiden.

– Många skogsägare undrar vad det kostar att skjuta upp röjningen, jämfört med om det inte hade funnits risk för viltbete och röjningen hade kunnat ske vid 2 eller 4 meters höjd. Våra beräkningar visar att det kostar 1800-3800 kronor per hektar i nuvärde att vänta med röjningen till 6 meter. Då har vi ändå räknat in att en senare röjning kan ha en positiv inverkan på virkeskvaliteten.

Trots att kostnaden för att skjuta upp röjningen är hög menar Mattias Berglund att det kan vara värt det.

– Om du har en fin tallföryngring och samtidigt har älg på din mark, då är det en klok strategi rent ekonomiskt att skjuta på röjningen till älgsäker höjd. Om du röjer tidigt och istället får beståndet hårt betat är risken stor att du förlorar ännu mer.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. 

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.