Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Väntetiderna för arbetslöshetsersättning varierar mellan arbetslöshetskassorna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:23 CET

Hälften av de nya ersättningstagare som fick inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i november fick ersättningen inom åtta veckor. Det innebär inte någon skillnad jämfört med oktober månad, men är en ökning av väntetiden (genomströmningstiden)  med två veckor i jämförelse med november 2008.

I jämförelse med oktober 2009 har väntetiderna ökat i tio arbetslöshetskassor och minskat i sju. I de två arbetslöshetskassor som har längst väntetider, ST:s med 17 veckor och Teaterverksammas med 16 veckor, har väntetiderna ökat betydligt. Det gäller både vid en jämförelse med november förra året och i jämförelse mellan oktober och november i år.

Alfa-kassan, som är den arbetslöshetskassa som har den tredje längsta väntetiden, har minskat sina väntetider med tre veckor sedan oktober i år och med sex veckor sedan augusti, men har en betydande ökning av väntetiderna jämfört med november 2008.

Personer som söker inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning står för 85 procent av dem som fick sin första utbetalning av arbetslöshetsersättning under november 2009. En relativt stor del av de nya ersättningstagarna får således arbetslöshetsersättning inom två månader efter att de blev arbetslösa.

Av de nya ersättningstagare som fick grundbelopp i november fick hälften ersättningen inom 16 veckor, men spridningen mellan arbetslöshetskassorna var stor. De tre arbetslöshetskassorna med längst väntetider var: Elektrikernas med 24 veckor, Byggnadsarbetarnas med 19 veckor samt Alfa-kassan med 18 veckor.

För nya ersättningstagare som söker grundbelopp är väntetiderna alltså betydligt längre än för nya ersättningstagare som söker inkomstrelaterad ersättning. Alfa-kassan handlägger 71 procent av alla ansökningar om grundbelopp. Väntetiderna är längre för dem som söker grundbelopp än för dem som söker inkomstrelaterad ersättning även i övriga arbetslöshetskassor, med undantag för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa.

Väntetider (genomströmningstider) mäts som antalet veckor från det att personen blir arbetslös till den första utbetalningen av arbetslöshetsersättning.

Länk till sammanställning över arbetslöshetskassornas väntetider