Sveriges Kommuner och Landsting

Väntetiderna i vården ökar

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 10:32 CET

Tillgängligheten till vården har ökat under första halvåret. Men resultaten från den senaste mätningen av hur vårdgarantin fungerar visar att den positiva trenden med ett minskat antal väntande patienter har brutits. Antalet patienter som väntar på ett specialistbesök eller en planerad behandling har ökat efter sommaren.

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag uppgifter från den senaste mätningen som gjordes den 31 augusti. Uppgifterna omfattar antalet väntande patienter till 23 behandlingar inom åtta specialitetsområden. Uppföljningen gäller främst väntetiderna till den planerade, specialiserade vården, det vill säga max 90 dagar till specialistbesök och beslutad behandling.

Antalet som totalt väntat på behandling av dem som väntar uppgick till:

* 53 464 patienter 31 januari
* 48 918 patienter 31 mars
* 43 737 patienter 31 maj
* 49 479 patienter 31 augusti

Antalet patienter som väntat längre än 90 dagar på behandling (inom de områden som följs nationellt) har minskat under första hälften av 2006 men stigit igen efter sommaren.

* 17 311 patienter 31 januari
* 15 978 patienter 31 mars
* 14 511 patienter 31 maj
* 21 363 patienter 31 augusti

Även antalet patienter som väntat på ett specialistbesök har ökat efter sommaren:

* 40 765 patienter Mars
* 31 474 patienter Maj
* 51 401 patienter Augusti

Många landsting uppger att ökningen efter sommaren var väntad eftersom den planerade vården inte utförs i någon större omfattning.

– Det förbättringsarbete som nu sker i vården, behöver intensifieras. Väntetiderna inom flera områden är helt oacceptabla, säger Lars Isaksson, Landstingsförbundets ordförande.

– Den tillgänglighet som vårdgarantin syftar till kommer inte av sig själv. Det krävs genomgripande åtgärder inom flera områden. Alla landstingsledningar och sjukhusledningar måste göra vårdgarantin till en prioriterad fråga.

– Jag kan ändå konstatera att det arbete som skett nationellt, inom och mellan landsting har haft stor betydelse för den positiva utveckling som ändå skett i svensk hälso- och sjukvård. Det finns kliniker och verksamhetsområden som har en god utveckling och en bra tillgänglighet. Men det förefaller tyvärr fortfarande vara möjligt att avstå från att utnyttja kända och beprövade metoder för att framgångsrikt förbättra sina processer och därmed tillgängligheten, säger Lars Isaksson.

Fakta om vårdgarantin:Primärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag.


Om läkarbesök inom primärvården behövs ska det kunna erbjudas inom högst sju dagar.


Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården - om sådant behövs - kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdagen.


Efter beslut om behandling ska denna kunna erbjudas inom högst 90 dagar.

Garantin gäller fullt ut i hela landet och omfattar all behandling inom landstingens planerade vård. Väntetiden till behandling får överstiga 90 dagar, förutsatt att patienten och läkaren är överens om detta.

För mer information: Biträdande avdelningschef Roger Molin, avdelningen för vård och omsorg, Tfn: 08-452 76 65, Mobil: 070-692 43 02, roger.molin@skl.se

Utvecklingsledare Berlith Persson, avdelningen för vård och omsorg, Tfn:08-452 78 82, Mobil: 070-392 78 82, berlith.persson@skl.se