Conductive

Värdebaserad prissättning

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:45 CEST

Värdebaserad prissättning

I sämre tider är det viktigare än någonsin att sätta rätt pris för att maximera lönsamhet och förbättra affärsresultat. Det mest kraftfulla verktyget för att lyckas med detta är att ta betalt efter kundernas faktiska betalningsvilja. Men vad som är rätt pris för en kund är ofta inte rätt pris för en annan. Lär dig därför att förstå och kommunicera kundvärdet för att skapa en lönsam prisstrategi!

Marknadens osäkerhet är ett faktum. Det är dags att se nya möjligheter och utveckla nya vägar för att skapa fördelar inför framtiden. Hur stor lönsamhetspotential finns det i ditt företag om prissättningen baseras på kundvärdet? Vilka möjligheter har du för att öka intäkterna?

För 4:e året i rad och med hundratals nöjda deltagare i ryggen anordnar vi konferensen Värdebaserad prissättning. Vi har bjudit in nya företag som lyckats urskilja, leverera och ta betalt för vad kunden värderar högt. Lyssna till deras praktiska erfarenheter och ta del av framgångsfaktorerna! Du får inspiration och konkreta verktyg för hur ditt företag kan öka lönsamheten genom strategisk prissättning.

Välkommen på konferens!