Statistiska centralbyrån, SCB

Värdepapperfonderna kv 4., 2006: Fondförmögenheten ökar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:33 CET

Förmögenheten i värdepappersfonder registrerade i Sverige fortsätter att öka. Stigande börskurser är en stor anledning till detta.

I slutet av fjärde kvartalet var den sammanlagda fondförmögenheten för alla sektorer, där bl.a. hushåll, företag och utländska ägare ingår, 1 369 miljarder kronor. Det är en ökning med 91 miljarder jämfört med utgången av tredje kvartalet och med över 200 miljarder jämfört med december 2005 då förmögenheten var 1 161 miljarder.

Negativt nettosparande för hushållen
Hushållens direktägda förmögenhet uppgick vid utgången av fjärde kvartalet till 435 miljarder kronor, en ökning med 23 miljarder sedan tredje kvartalet. Hushållen äger även fonder indirekt där ägande via fondförsäkring i livförsäkringsbolag uppgick till 349 miljarder och ägande via premiepension uppgick till 243 miljarder.

Hushållens nettosparande var negativt under året, man sålde för 13 miljarder mer än man köpte för. Under fjärde kvartalet sålde hushållen fonder för 3 miljarder mer än man köpte för. Nettosparandet med samtliga sektorer inräknade blev dock positivt under kvartalet, främst tack vare stora insättningar av premiepensionsmyndigheten.

Bra utveckling för aktiefonder
Aktiefonder står för nära 80 procent av hushållens direktägda fondförmögenhet.
Förmögenheten i aktiefonder för alla sektorer ökade under fjärde kvartalet med 63 miljarder kronor. Nettosparandet står endast för 6 miljarder av detta. Resterande del av ökningen beror främst på en gynnsam börsutveckling. För hela 2006 ökade aktiefondförmögenheten med 112 miljarder där sparandet endast står för 1 miljard.

Fondförmögenhet, 2006 kv4

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____190391.asp

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar värdepappersfonder registrerade i Sverige. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-05-15 kl. 09.30

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se
Marta Singh Petersson
Tfn 08-506 945 04
E-post marta.petersson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.