Statistiska centralbyrån, SCB

Värdepappersfonderna kv. 3, 2006: Fondförmögenheten ökade

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:38 CET

Under tredje kvartalet 2006 återhämtade sig den svenska börsen efter andra kvartalets nedgång. Detta påverkade fondsparandet där fondförmögenheten ökade och de stora försäljningarna av aktiefonder avtog.

Den sammanlagda fondförmögenheten för alla sektorer, där bl.a. hushåll, företag och utländska ägare ingår, var i slutet av tredje kvartalet 1 277 miljarder kronor. Detta är en ökning med 61 miljarder från utgången av andra kvartalet då förmögenheten var 1 216 miljarder.

Störst förmögenhet i aktiefonder
Hushållens direktägda förmögenhet uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 412 miljarder kronor, en ökning med 22 miljarder sedan andra kvartalet. För hushållen stod aktiefonder för nära 80 procent av fondförmögenheten vid utgången av tredje kvartalet, ungefär samma andel som tidigare under året. Hushållen äger också fonder indirekt där ägande via fondförsäkring (unit linked) uppgick till 328 miljarder och ägande via premiepension och AP-fonder uppgick till 215 miljarder.

Hushållen fortsatt avvaktande
Hushållen fortsatte att undvika aktiefonder men de mycket stora försäljningarna som skedde under andra kvartalet avtog vilket kan förklaras med att börsen återhämtat sig efter andra kvartalets nedgång. Under tredje kvartalet steg Stockholmsbörsen med 8,4 procent.

Aktiefonder, räntefonder och blandfonder hade ett negativt nettosparande, dvs. hushållen sålde mer än man köpte. Fond-i-fond och övriga fonder hade positivt nettosparande, men betydligt lägre än tidigare under året. Totalt var hushållens nettosparande minus 1,5 miljarder.

Fondförmögenhet kv. 3, 2006
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182611.asp

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar värdepappersfonder registrerade i Sverige. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-02-14 kl. 09.30.

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för finanmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se

Anna Hanser
Tfn 08-506 941 56
E-post anna.hanser@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.