Statistiska centralbyrån, SCB

Värdepappersfonderna kv.2, 2007: Högt nettosparande via fondförsäkring

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 09:33 CEST

Det totala nettosparandet i svenska värdepappersfonder var 12 miljarder kronor under andra kvartalet. Hushållens nettosparande i fonder var dock negativt under kvartalet. Hushållen sålde fonder för drygt 4 miljarder kronor mer än de köpte för. Det var framförallt fondförsäkring via livförsäkringsbolag, där många hushåll äger fonder indirekt, som hade ett stort positivt nettosparande, drygt 10 miljarder.

Den sammanlagda fondförmögenheten var vid utgången av andra kvartalet 1496 miljarder kronor. Det är en ökning med 66 miljarder sedan utgången av första kvartalet.

Hushållens direktägda fondförmögenhet var 466 miljarder kronor vilket var en ökning med 14 miljarder sedan första kvartalet. Indirekt äger även hushållen fonder via fondförsäkring i livförsäkringsbolag på 386 miljarder och via premiepension på 257 miljarder.

Hushållen sålde aktiefonder

Hushållen hade precis som under första kvartalet ett lågt nettosparande i aktiefonder. En bidragande orsak kan vara att många såg sin chans att sälja av aktiefondinnehav och plocka hem vinster under kvartalet. Nettosparandet i aktiefonder var minus 5,5 miljarder. Det betyder att det sammanlagda sparandet i övriga fondtyper var positivt.

Framförallt var det fondandelsfonder, s.k. fond-i-fond, samt gruppen övriga fonder, där bl.a. hedgefonder ingår, som hade ett positivt nettosparande. För dessa två fondtyper köpte hushållen fonder för sammanlagt 1,5 miljarder mer än de såldes för.

Förmögenheten ökade då börsen steg

Trots det låga sparandet i aktiefonder ökade hushållens fondförmögenhet för dessa fonder med 12 miljarder kronor under andra kvartalet. Det beror till största delen på att börserna steg under kvartalet. Statistiken avser sista juni och därför återspeglas inte börsnedgången i juli och början av augusti av siffrorna.

Fondförmögenhet kv. 2, 2007
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210856.aspAlla sektorer


Hushåll
Mkr Fondtypens andel Mkr Fondtypens andel
Fondförmögenhet
1 495 661 100% 465 545 100%
Aktiefonder
873 498 58% 374 145 80%
Blandfonder
280 386 19% 33 065 7%
Fond-i-fonder
72 612 5% 17 721 4%
Räntefonder
136 644 9% 15 950 3%
Övriga fonder
132 519 9% 24 665 5%

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar värdepappersfonder registrerade i Sverige. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-11-14 kl. 09.30
Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post johannes.holmberg@scb.se
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.