Michael Page International

Värderingar och varumärke viktigare än hög lön och bra förmåner

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 11:10 CEST

När specialister på mellanchefsnivå söker nytt jobb är det inte hög lön eller möjlighet till internationell karriär som spelar roll. De kandidater som den globala rekryteringsspecialisten Michael Page intervjuade i mars rankar i stället företagets värderingar och varumärke högst - 27 procent anser att värderingar och ett starkt varumärke är viktigast.

Den globala rekryteringsspecialisten Michael Page International intervjuar varje månad ett par hundra personer som är intresserade av ett nytt jobb, främst universitetsutbildade specialister på mellanchefsnivå. Alla som intervjuades under mars fick frågan vad de värdesätter högst hos en potentiell ny arbetsgivare. 27 procent svarade att värderingar och starkt varumärke är viktigast. 23 procent rankade en intressant produkt eller nisch högst, 7 procent tyckte att företagets ekonomi var viktigast och endast 5 procent rankade hög lön och attraktiva förmåner högst. 192 personer har svarat på frågan.

"Svaren stämmer väl med hur vi uppfattar kandidaternas värderingar," säger Stephane Salto, Sverigechef för Michael Page International. "Välkända företag med gott rykte har betydligt lättare att attrahera arbetskraft. Det är däremot lite förvånande att inte lågkonjunkturen har fått fler att värdesätta företagets ekonomiska stabilitet högre."

Michael Page frågar också sina kandidater hur stor risk de tror att det är att de tvinigas sluta sitt jobb inom de närmaste månaderna. I januari trodde endast 8 procent att risken var stor att de skulle bli av med jobbet, medan siffran för februari och mars var 21 respektive 25 procent.

"Under perioden december 2008 till mars 2009 svarar endast 14 procent av våra kandidater inom banksektorn att det är stor risk att de förlorar jobbet, medan 26 procent av ingenjörerna bedömer risken som stor. Det visar hur osäkert konjunkturläget är i industrin. Å andra sidan har en tredjedel av dem vi intervjuat inom banksektorn redan varit uppsagda eller varslade," säger Stephane Salto.

Michael Page International i Sverige rekryterar främst specialister och mellanchefer inom bank och finans, marknadsföring och försäljning, inköp och logistik samt ekonomi och redovisning.