CombiGene AB

Värderingsrapport publiceras 14 december

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 09:41 CET

Denna oberoende värdering har gjorts på uppdrag av CombiGene och baseras på insamling och analys av publikt tillgänglig information och information som redan gjorts publik av bolaget. Offentliggörandet av rapporten sker på www.abid.co/AKTO.COMBI mellan klockan 15.00-23.00 svensk tid måndagen 14 december (09.00-17.00 New York-tid). Efter offentliggörandet kommer rapporten att distribueras genom Arrowheads globala distributionsnätverk som omfattar mer än 50 000 amerikanska och internationella investerare. Efter offentliggörandet kommer även en länk till rapporten anges på CombiGene’s website www.combigene.com.

Om Arrowhead Business and Investment Decisions

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC is a New York City based provider of equity research and investor relations services. Arrowhead covers several industries and sectors, from health - care to technology, materials and energy. Arrowhead also operates the financial information platform www.abid.co.
Arrowhead’s investor network is composed of recognized pension funds, mutual funds, hedge funds, private equity funds, investment banks, brokerages, venture capital funds and family offices. Further information can be found at www.arrowheadbid.com.

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.