Conductive

Värdeskapande stadsomvandling, konferens i Stockholm 22-23 oktober 2012

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 13:38 CEST

Vilka stadsbyggnadslösningar bidrar till ekonomisk och social tillväxt i din kommun?

På denna aktuella konferens får du lyssna på svenska och internationella praktikfall och framgångsexempel. Ta del av metoderna som främjar och förenklar samverkan med näringslivet. Se hur man uppnår resultat genom att tidigt involvera medborgarna och stadens övriga aktörer. Vad ska man fokusera på i framtidens stadsutveckling? 

Du får även handfasta tips att ta med dig när projektet går från vision till genomförande. Lär dig bygga upp en stabil kommunal plattform som säkrar kvaliteten och slipa era strategier för planering och plangenomförande.

För mer information och fullständigt program i pdf, klicka här!

DU FÅR LÄRA DIG:
• Utveckla samverkansformer med näringslivet för ett ökat bostadsbyggande
• Använda workshops och tidig medborgardialog som verktyg i planeringen
• Identifi era nyckelvariabler som skapar värde för kommunen och exploatören
• Processtyrning och utveckling av pilotprojekt som passar din kommun

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL:

Place based regeneration: holistisk stadsutveckling i London – offentliga rum, företagsstöd och arbetsmarknadsåtgärder i planeringen
Daniel Nordh, Senior Urban Designer, Design for London, Greater London Authority

Den mänskliga dimensionen i stadsutveckling – vilka nya typer av mötesplatser bör man fokusera på i den samtida och framtida staden?
Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA, Associate, Gehl Architects

Kirunas stadsomvandling – hur utnyttjar vi omvandlingsprocessen för att stärka stadens konkurrens- och attraktionskraft?
Anders Lundgren, kommunstrateg, Kiruna kommun

Varmt välkommen!

För mer information och fullständigt program i pdf, klicka här!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.