Statens Fastighetsverk

”Värdig entré” till Världsutställningen i Shanghai

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 11:14 CEST

Statens fastighetsverk och projektet ”Värdig entré” är ett av Sveriges bidrag till den aktuella Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Syftet med projektet ”Värdig entré” är att genom design- och arkitektkompetens tillgängliggöra kulturhistoriska miljöer och utforma värdiga entrélösningar. Konkret innebär detta att alla människor ska kunna använda samma entré - att funktionshindrade eller barnvagnar inte ska hänvisas till andra ingångar eller till varuhissen.

 

”Värdig entré” är ett samarbetsprojekt mellan Statens fastighetsverk, Stockholms stad och det ideella nätverket EIDD – Design för alla. På Världsutställningen Expo 2010 ingår projektet i den samnordiska satsningen ”The creative North” som visar på nordisk design och nordiskt tänkesätt i frågor som rör tillgänglighet och alla människors rätt till del i samhällslivet.

 

-  Genom vårt arbete med projektet ”Värdig entré” vill vi visa på statens uppgift att bli ett föredöme i tillgänglighetsfrågor, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef på Statens fastighetsverk. Alla människor har, oavsett handikapp, rätt att komma in i och kunna röra sig i alla offentliga miljöer utan att vara hänvisade till bakdörrar och lastramper.

 

I Statens fastighetsverks bestånd av kända kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det ofta en utmaning att hitta lösningar som både är antikvariskt acceptabla och samtidigt erbjuder värdiga alternativ för till exempel en rullstolsburen att kunna röra sig fritt.

 

- Vi anser att vi ligger långt framme när det gäller frågor och tillämpningar som rör tillgänglighet. Därför är det glädjande att vi fått möjligheten att dela med oss av våra erfarenheter och tankegångar på Världsutställningen i Shanghai, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

 

”Värdig entré” utgår från brukarens perspektiv. Projektet visar att det går att kombinera tillgänglighet för alla med god formgivning och att det går att ta fram lösningar i paritet med fastigheternas arkitektoniska värden.

 

Arbetet med tillgänglighets- och miljöfrågor har under flera år varit prioriterat av Statens fastighetsverk som är Sveriges största förvaltare av kulturfastigheter.

För mer information kontakta:

Per-Anders Johansson, kulturarvsspecialist, Statens fastighetsverk, 08 696 70 38, per-anders.johansson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

 

Pressbilder och mer information om ”Värdig entré”: www.sfv.se

 

 

 


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.