Kristdemokraterna, KD

Värdig vinnare av Nobels fredspris

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 15:49 CEST

– Lio Xiaobo har under många år kämpat för ett öppnare och demokratiskt Kina. En kamp som har kostat honom mycket och som innebär att han nu sitter fängslad. Lio Xiaobos berättelse visar tydligt på att Kina har en lång väg kvar innan man kan ses som ett öppet samhälle. Som en förebild för många demokratikämpar i såväl Kina som resten av världen är han en mycket värdig vinnare av Nobels fredspris.
Det säger Désirée Pethrus Engström (KD), ny ledamot av riksdagens utrikesutskott, i en kommentar till den norska Nobelkommitténs beslut att ge Nobels fredspris till Liu Xiaobo.
– Den ekonomiska utvecklingen i Kina är mycket positiv. Men den öppnare ekonomin har än så länge inte gett avtryck i ett öppnare demokratiskt samhälle. Att fängsla människor för deras åsiktsyttringar är ett allvarligt brott mot de demokratiska rättigheterna och det är därför helt rätt att med Nobels fredspris uppmärksamma detta problem i det kinesiska samhället. – Det finns de som är oroliga för en diplomatisk konflikt till följd av dagens besked. Det är i så fall inte första gången som Nobels fredspris väcker sådana reaktioner och frågan är om det inte är värt att ta en sådan risk för att visa på vikten av demokratiska värderingar. Det finns en skillnad i värderingar som den demokratiska världen måste våga stå upp för, även om det upprör världens näst största ekonomi. Gör vi inte det riskerar talet om demokrati att bara bli tomma ord, avslutar Désirée Pethrus Engström.
För mer information
Désirée Pethrus Engström Riksdagsledamot (kd) Tel: 08-786 56 86, 070-394 15 33
Samuel Sunesson Politisk sekreterare 08-786 47 42