Utrikesdepartementet

Värdlandsutredningen lämnas idag

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 11:10 CET

Idag överlämnas utredningen Sverige som värdland för internationella organisationer till regeringen.

Värdlandsutredningen tillsattes för att finna lösningar på ett antal praktiska problem som uppstått för mellanstatliga organisationer i Sverige, men också för att dra upp konturerna till en mer aktiv svensk värdlandspolitik. Målet är att Sverige ska bli bättre på att attrahera internationell verksamhet.

- Internationell samverkan är ett snabbt expanderande fält. Sverige borde ha goda förutsättningar att dra till sig fler internationella organisationer, skriver utredaren Daniel Tarschys.

Utredningen föreslår bland annat att underlätta för redan befintliga organisationer och deras personal att arbeta och fungera i Sverige. Detta till exempel genom svenska personnummer och fri skolgång och att valfrihet införs beträffande tillhörigheten till svenska socialförsäkringssystemet.

Värdlandspolitiken behöver koordineras, anser Daniel Tarschys. Inom UD bör det därför tillsättas en särskild samordnare som hanterar vanligen återkommande frågor från de internationella organisationernas sida. En annan uppgift ska vara att verka för att fler organisationer etableras på svensk mark.

- - -

Antalet mellanstatliga organisationer i hela världen uppskattas till över 6 000. Härav finns elva i Sverige, såsom demokratiinstitutet IDEA, Global Water Partnership som hanterar vatten- och miljöfrågor, Östersjörådet, Världsjöfartsuniversitetet i Malmö och EU:s nya smittskyddsmyndighet.


Kontakt:
Sofia Karlberg
Redaktör
08-405 57 42
070-827 98 33
sofia.karlberg@foreign.ministry.se