Göteborgs universitet

Världen i vården får nyinstiftat utbildningspris

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:39 CET

Kvalitetshöjande insatser inom undervisningen i akademins anda kommer från och med i år att belönas med ett alldeles eget pris. Priset heter Sahlgrenska akademins utbildningspris, och de första pristagarna blir kursutvecklarna bakom Världen i vården.

Världen i vården är en mycket uppskattad och populär kurs vid Sahlgrenska akademin. Den handlar om kommunikation inom vården i ett mångkulturellt samhälle. Bland annat ger kursen en större förståelse för hur man möter människor med svåra erfarenheter av krig eller flykt.
– Många av de olika perspektiven under kursen ges av föreläsare som normalt inte verkar vid Akademin och som har en annan förståelse av hälsa och sjukdom. Vi har med stor glädje kunnat följa studenternas ökade intresse och engagemang, säger Lotta Mellander, professor i internationell medicin.

Världen i vården är en fempoängs kurs som ges för blivande sjuksköterskor, apotekare, tandläkare och andra studenter vid Sahlgrenska akademin. Enligt prismotiveringen har kursen tidigt under akademins utveckling och på ett övertygande sätt formulerat akademitanken i ett internationellt perspektiv. Rådet för grundutbildningsfrågor anser också att kursen skapat en god förberedelse för studenternas fortsatta studier.

– För oss är priset ett erkännande att internationalisering får lov att ta plats inom akademins program. Det ger också inspiration till fördjupning inom samma tema. På sikt vore det önskvärt om det blir en akademiövergripande magisterkurs, säger Bibi Kennergren, universitetsadjunkt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Förutom Bibi Kennergren och Lotta Mellander tas priset även emot av Johan Wessberg, Birgitta Lindqvist och Catharina Broberg.

Världen i vården ges nu för tredje gången. Studenterna har hittills varit mycket positiva när de utvärderat kursen.
– Det har varit väldigt roligt att arbeta med kursen. Både lärare och studenter har visat stort engagemang. Studenterna har särskilt uppskattat dialogen med studenter från andra utbildningsprogram, och det har också varit ett av syftena med kursen, säger Catharina Broberg.

Sahlgrenska akademins utbildningspris kommer att delas ut varje år. Prissumman är 50 000 kronor. Rådet för grundutbildningsfrågor tar gärna emot förslag på vem som borde få priset nästa år.
– Vi hoppas förstås öka entusiasmen för åtgärder som förbättrar undervisningskvalitet i akademins anda. Priset ska bli en sporre för att få in flera olika perspektiv inom hälsovetenskap att arbeta åt samma håll och lära oss ta till vara på varandras kompetens, säger Svante Nordgren, professor vid avdelningen för kirurgi och en av initiativtagarna till Sahlgrenska akademins utbildningspris.

För mer information om kursen kontakta:
Lotta Mellander, telefon: 031-343 46 69, e-post: lotta.mellander@pediat.gu.se
Catharina Broberg, telefon: 031-773 38 37, e-post: catharina.broberg@fhs.gu.se
Johan Wessberg, telefon: 031-773 35 06, e-post: wessberg@physiol.gu.se
Bibi Kennergren, telefon: 031-773 60 11, e-post: bibi.kennergren@fhs.gu.se
Birgitta Lindquist, telefon: 031-773 35 86, e-post: birgitta.lindquist@odontologi.gu.se

För mer information om Sahlgrenska akademins utbildningspris kontakta:
Professor Svante Nordgren, telefon: 031-342 32 61, e-post: svante.nordgren@surgery.gu.se