Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Världen med eller utan Gud

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 15:56 CEST

Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken "Världen med eller utan Gud". Samtalen ingår i projektet "Hedningarnas förgård".

13 SEPTEMBER PÅ KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

ANMÄLAN
Journalister anmäler sig direkt till pressansvarig, Erik Huss, se nedan.
Övriga anmäler sig via: http://kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=412

PROGRAM
Inledningar
Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande i det påvliga kulturrådet
Georg Klein, professor och författare

Samtal
Ulf Danielsson, professor i fysik, Uppsala universitet
Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi, författare till boken "Vad är liv?"
Antje Jackelén, biskop i Svenska Kyrkan, Lunds stift
PC Jersild, författare
Ylva Eggehorn, författare
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

Mer information och detaljerat program bifogas som PDF: PROGRAM 13-14sept2012

14 SEPTEMBER PÅ FRYSHUSET

Detta samtal inkluderar kardinal Ravasi; Europarådets före detta kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg; Fryshusets grundare Anders Carlberg; ordföranden i Ung Kristen Vänster Linnea Jacobsson; ordföranden i Unga Humanister Jessica Schedvin; ordföranden i Humanisterna Christer Sturmark; författaren Per Wirtén och fredsagenten/bloggaren Fazeela Zaib.

……………………………………………………………………………………………………….....................................................…

Presskontakt:
Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Frågor om evenemangen:
Magnus Lundgren, programkoordinator, KVA, 08-673 95 25, 070-673 93 65, magnus.lundgren@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.