Högsbo Sisjö Företagarförening

Världens bästa J(L)ag!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 13:30 CEST

Världens bästa J(L)ag!

 17 oktober föreläser Coachen och ledarskapskonsulten, Lasse Gustafsson, på månadens frukostakademi på Arkipelagens företagscenter i Sisjön.  Hur tar vi bäst tillvara varje medarbetares styrkor? Med idrotten som förebild pekar Lasse Gustafsson på vikten av att forma ett lag där varje medarbetare får spelrum att utveckla sina talanger och på så sätt öka gruppens prestation.

- Försöker vi skapa ett lag med bara duktiga forwards lär vi släppa in många mål och förlora i längden. Ett vinnande lag skapar resultat genom samverkan av individer med olika specifika roller, menar Lasse Gustafsson

 Lasse Gustafsson har en bakgrund som coach på elitnivå inom idrotten. Erfarenheterna från sportens värld går att föra över till företagsvärlden. Som ledare konkurrerar man inte bara om kunderna utan även om att rekrytera, utveckla och behålla sin personal. Konsten att bilda ett effektivt team är att utgå från varje individs styrka och glädje i att göra det man är bra på. Att utveckla sina talanger och pussla ihop dem med sina ”lagkamraters” styrkor för att nå ett gemensamt mål.  - Nyckeln är att inte bara prioritera det som står på ditt schema utan att schemalägga det du prioriterar, sammanfattar Lasse Gustafsson.

 Mer information: Per Axel Andrén, info@hogsbosisjo.se tel 031 24 64 eller 0708 938992

 Anmälan:  http://www.destinationsisjon.se/index.php?option=com_frukostevent&view=default&Itemid=121

Sponsor 17 oktober: Arkipelagens Företagscenter, Sisjön

Arkipelagens koncept bygger på att hjälpa sina kunder till ökad lönsamhet genom en kreativ arbetsmiljö, energi, ett aktivt affärsnätverk, utvecklande föredrag och en stor satsning på hälsa och motion. Företagscentret startades 2003 och består idag av 130 företag, fördelade på 180 rum.

www.arkipelagen.com

Fakta Högsbo-Sisjö Företagarförening

Föreningen har ca 400 medlemmar och syftar till att öka samarbetet och affärsnätverken mellan företagen i området. Här finns mer än 1.200 företag i fler än 200 branscher. Här arbetar dagligen omkring 20.000 personer och området expanderar fortlöpande. Föreningen är också remissinstans i kommunala frågor  tex i  arbetet med att förbättra infrastrukturen i området