KFUM Sverige

Världens blickar vänds mot Umeåfestival 2014

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:42 CET

YMCA World Festival är det största evenemanget hittills under det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Idag börjar Timo Fällman tjänsten som ska samordna planeringen av ett unikt event inom världens största ungdomsrörelse.
– Det är första gången någonsin som vår globala organisation genomför en världsfestival, berättar Patrik Schröder, generalsekreterare för KFUK-KFUM Sverige.

Evenemanget är planerat till Umeå 19-27 juli 2014 och antalet deltagare beräknas till minst 10 000. Umeå kommun har beviljat KFUM Umeå två miljoner kronor i bidrag till festivalen, som är ett samarbete med KFUK-KFUM Sverige, YMCA Europe, YMCA World Alliance, Umeå kommun, Umeå universitet och det lokala näringslivet i Umeåregionen.

– Festivalen är i högsta grad en nationell och internationell angelägenhet. KFUM Umeå är efter Fryshuset vår största lokalförening och vi kommer ha ett tätt samarbete under de här åren. Det här är en organisationsutvecklande satsning som kommer att involvera många av våra 450 lokalföreningar och de 130 länder som vi verkar i, säger Patrik Schröder.

Body.Mind.Spirit
Festivalen ska vara öppen för alla och programmet kommer att spegla och visa upp stora delar av de aktiviteter som organisationen erbjuder i Sverige och i världen. Länder, föreningar och personer kommer att uppmanas att ta med sig det de är stolta över att visa upp och vill dela med sig av. Utifrån rörelsens värdeord Body, Mind & Spirit skapas en fantastisk blandning av musik, dans, idrott, miljöfrågor, scouting, konst, flyktingfrågor, integration, utbildning, socialt arbete, jämställdhet med mera.

– Det kommer att finnas flera scener för uppträdanden och massor av möjligheter att prova på, tävla och lära sig olika aktiviteter. Som dragplåster siktar vi på en artist i världsklass, säger Timo Fällman, nytillträdd projektkoordinator för festivalen.

Timo Fällman kommer närmast från Umeå arbetarekommun, där han arbetat som organisationsansvarig ombudsman. Timo har också förtroendeuppdrag i fritidsnämnden, där han fram till idag haft ansvarsområdet kring folkhälsofrågorna. Han har en lång och bred erfarenhet av föreningslivet som ledare och aktiv inom olika organisationer och verksamheter.

Kontakt

  • Patrik Schröder, generalsekreterare KFUK-KFUM Sverige: 08-677 30 01
  • Timo Fällman, projektkoordinator YMCA World Festival: 070-6950114

Mer information

Svenska KFUK-KFUM är en del av världens största och äldsta ungdomsrörelse, som globalt består av två separata organisationer: YWCA (KFUK) och YMCA (KFUM). Tillsammans erbjuder vi mötesplatser och skapar mening för stunden och framtiden genom en rad olika verksamheter, som involverar mer än 70 miljoner människor i 130 länder. Vår röda triangel symboliserar en helhetssyn på människan i form av Body, Mind & Spirit. Vi tror att alla människor, inte minst barn och unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion.