Chemrec AB

Världens första anläggning för att framställa biodrivmedlet BioDME invigd

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 10:52 CEST

Högupplösta bilder på www.chemrec.se/biodme_inauguration.aspx

Torsdagen den 9 september invigdes världens första anläggning för framställning av biodrivmedlet BioDME. ”Ett stort steg framåt för den globala biodrivmedelsmarknaden”, sade Kyriakos Maniatis från Europeiska kommissionen. Invigningen skedde med intresserade gäster från många håll, bl a Europa, USA, Japan och Kina. Anläggningen byggs och drivs av Chemrec, ett svenskt teknologiföretag, och är lokaliserad vid företagets utvecklingsanläggning i Piteå.

Stor potential i Sverige och internationellt

I Sverige är potentialen så stor att upp till hälften av alla tunga vägtransporter kan drivas med BioDME och globalt kan över 30 miljoner kubikmeter dieselekvivalenter bränsle produceras per år, tillräckligt för att förse en miljon tunga lastbilar med bränsle. BioDME från skogsavfall reducerar nettoemissionerna av växthusgaser ca 95 % jämfört med användning av petroleumbaserad dieselolja, det traditionella bränslet för tunga vägtransporter. BioDME ger också utmärkt motorprestanda och körbarhet hos fordonen.

Ett stort steg framåt för den globala biodrivmedelsmarknaden

Kyriakos Maniatis, Energy Technologies & Research Co-ordination vid Direktoratet för Energi vid Europeiska kommissionen sa: “Idag nåddes en viktig milstolpe i arbetet för att föra BioDME närmare kommersiell introduktion inte bara för EU utan för den globala biobränslemarknaden. Det här är också ett stort steg framåt för EU:s Strategiska Plan för Energiteknologi. En unik värdekedja som samman-länkar massa- och pappersindustrin med bioenergi har förverkligats i sin helhet för första gången.”

Den här pilotanläggningen är en del av BioDME-projektet där produktion av BioDME och dess användning i tunga lastbilar demonstreras. Syntesgasgenereringen för anläggningen bygger på Chemrecs svartlutsförgasningsteknologi. Teknologin för syntes av BioDME och uppgraderingen till bränslekvalitet har utvecklats och levererats av Haldor Topsøe A/S. Andra viktiga komponenter i projektet är bränsledistribution och testflottan av DME-anpassade fordon. Den 7 september invigde Preem en tankstation för DME i Kungens Kurva i Stockholm. Samtidigt visades också DME-drivna Volvolastbilar från logistikföretagen DHL, Posten Logistics och J-Trans upp.

En anläggning i industriell skala snart förverkligad

”Sen det första spadtaget för BioDME-anläggningen för ett år sedan har vi gjort betydande framsteg”, sa Max Jönsson, Chemrec CEO. ”Förutom att bygga BioDME-anläggningen och få testflottan i drift har vi också gjort framsteg med projektet för den första anläggningen i industriell skala vid Domsjö Fabrikers anläggning för specialcellulosa i Örnsköldsvik. För Domsjö-projektet har leverantörer för processteknologi utsetts och vi är nu redo att starta förprojekteringen.”

“Den betydande investering som gjorts i denna pilotanläggning kommer inte bara att demonstrera produktion av BioDME utan också ge möjligheter att vidareutveckla de redan väletablerade processerna för metanol och DME-framställning”, sa Jens Perregaard, General Manager, Technology Division vid Haldor Topsøe. ”Det kommer att öppna upp ännu mer effektiva vägar för produktion av gröna bränslen och kemikalier.”

Ladda ner högupplösta bilder och mer information här:

Bilder från invigningen: www.chemrec.se/biodme_inauguration.aspx

Chemrec Company Presentation 2010: www.chemrec.se/Documents.aspx

BioDME folder från Volvo: www.chemrec.se/Documents.aspx

För mer information vänligen kontakta Chemrec AB:

Jonas Rudberg, vVD                              Tel 070 662 35 71 eller e-mail jonas.rudberg@chemrec.se

Patrik Lownertz, VP Sales and Marketing  Tel 070 662 35 71 eller e-mail patrik.lownertz@chemrec.se

Om BioDME-projektkonsortiet:

Chemrec AB är en teknikleverantör för unik förgasningsteknologi och projektutvecklare för massa- och pappersindustrin. www.chemrec.se

Haldor Topsoe är ett världsledande företag inom katalysator- och syntesteknologi för petrokemisk och annan industri.

Volvo Lastvagnar är världens näst största tillverkare av tunga lastbilar och transportlösningar för den globala transportindustrin. Inom projektet utvecklar Volvo fordonsteknik för DME och producerar en testflotta bestående av tio fordon.

Preem är det ledande svenska företaget inom oljeraffinering och försäljning av fordonsbränslen och är inom projektet ansvaring för distribution och tankstationer för BioDME.

Total, den franska olje-, gas- och petrokemigiganten, är i projektet ansvarigt för utveckling av globala bränslespecifikationer och smörjmedel för DME.

Delphi är en ledande global leverantör av elektronik och teknologier för fordon och andra marknader. I projektet levererar Delphi insprutningssystemen för Volvos motorer.

ETC är ett lokalt utvecklingscentrum för energiteknik med fokus på förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsprocesser. I projektet bidrar ETC med analystjänster.

BioDME-projektet är delfinansierat av Energimyndigheten och EU:s 7:e ramverksprogram. För mer information om BioDME-projektet se www.biodme.eu.