Svenska Uppfinnareföreningen

Världens första internationella uppfinnare- och innovatörskongress i Stockholm den 25 – 26 augusti

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2015 10:58 CEST

Uppfinnare och innovatörer från 112 länder håller världens första interna­tionella kongress och konferens den 25 – 26 augusti i Stockholm.

Den globala organisationen IFIA – the International Federation of Inven­tors Associations har uppdragit åt STIK – Stockholms Innovatörskrets och SUF – Svenska Uppfinnareföreningen att organisera och arrangera såväl den internationella kongressen som innovationskonferensen.

Utöver representanter från världens uppfinnareföreningar, inbjuds även före­trädare för ett antal länders regeringar, liksom gäster från framstående innova­tionsländer såsom Kina, Israel m.fl.

Bland de svenska inbjudna märks – utöver de svenska uppfinnareorganisatio­nerna - företrädare och representanter för näringslivs- och företagarorganisa­tioner, universitet och högskolor, representanter för regeringsdepartement, in­genjörsvetenskapsakademin, PRV, Sveriges kommuner och landsting, repre­sentanter för myndigheterna Vinnova, Tillväxtverket, Svenska Institutet, ALMI mfl mfl

Arrangemanget sker i samarbete med Stockholmsmässan, där såväl konferens som kongress kommer att hållas under två dagar .

Historiskt har aldrig begreppet 'innovation' samlat så mycket globalt fokus som under de allra senaste åren.

Den 25 – 26 augusti samlas följaktligen världens uppfinnare och innovatörer i Stockholm, för att se över sitt kollektiva, globala och regionala ansvar som världens huvudsakliga teknik-, produkt-, och systemutvecklare.

För mer information, kontakta:
Sami Bask, Svenska Uppfinnareföreningen, 070-484 90 99
Örjan Strandberg, Stockholms Innovatörskrets, 070-730 45 35

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation.